بررسی معاملات مرحله هفدهم بازار اولیه

افزایش هزار میلیاردی فروش اوراق بدهی

کدخبر: ۵۲۱۷۵۷
اقتصادنیوز: معاملات اوراق بدهی دولتی در هفته منتهی به 24 شهریور ماه دوباره بالا گرفته و با افزایش هزار همتی دوباره ارز مرز 2 همت عبور کرد. امارها نشان می دهد عمده خرید مشتریان در این بازار اوراق با نرخ سود 22 درصد بوده است.
افزایش هزار میلیاردی فروش اوراق بدهی

به گزارش اقتصادنیوز ، حراج اولیه اوراق بدهی دولتی در هفته منتهی به 24 شهریور ماه رشد پیدا کرده و به 2 هزار و 280 میلیارد تومان رسید.

در این بازار بانک ها و بورسی ها اوراق از دولت خریداری کرده و درآمد آن را دولت در راستای تامین کسری بودجه مصرف می کند. برخی کارشناسان اقتصادی فروش اوراق بدهی را برای درآمدزایی دولت مفید می دانند. چرا که این عده اعتقاد دارند در قیاس با سایر مسیرهای درآمدزایی، تورم زایی کمتری را این روش به همراه دارد. در همین راستا سطح عملیات در هفته منتهی به 24 شهریور ماه دوباره بالا گرفت.

رشد خرید اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه

در هفته اخیر طبق آمارهای بانک مرکزی به طور کلی در بازار اولیه 2 هزار و 280 میلیارد تومان اوراق فروخته شده که در مقایسه با هفته قبل در حدود هزار میلیارد تومان بیشتر شده است.

در این هفته سهم بانک ها هزار و 580 میلیارد تومان و سهم بورسی ها در حدود 700 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

عرضه اوراق برابر در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی

نرخ سود اوراق عرضه شده در بازار اولیه هفته گذشته از 21.59 درصد تا 22.3 درصد متغیر بوده است. تقسیم بندی ای که معادل با هفته گذشته بوده و نشان می دهد همان دسته اوراق با ترکیب برابر منتشر شده است.

طبق داده های بانک مرکزی در این خصوص، در این هفته اراد 107، اراد 111 و اراد 112 در بازار منتشر شده که نرخ سود آن به ترتیب 22 درصد، 21.59 درصد و 22.3 درصد ثبت شده است.

دامنه نرخ سود رابطه مهمی را با تاریخ سررسید آن دارد. به عبارت دیگر آن هایی که نرخ سودشان بال تر است تاریخ سررسید دیر تری هم دارند. این موضوع مشتریان را در انتخاب میان اوراق مخیر می کند.

در نهایت آمارهای ثبت شده نشان می دهد در این مقطع ارزش فروش اوراق اراد 107 با نرخ سود 22 درصد بالاتر بوده و بیش از نیمی از کل حراج را شامل شده است.

اوراق بدهی دولتی

 

 

 

تیتر یک
از دست ندهید
کارگزاری مفید