آخرین اخبار نرخ سود اوراق بدهی

  • در سال جاری دولت تا کنون ۷۴ همت اوراق نقدی فروخته و درآمدهای خود را ارتقا داده است. در آخرین مرحله سال جاری اما دولت ۴۸ همت اوراق به منظور فروش عرضه کرده که ۱۸ همت آن با تاریخ سررسید کوتاه مدت تر بوده است.

  • در هفته منتهی به ۲ اسفند ۱۴۰۱ حجم خرید اوراق بدهی دولتی نزدیک به هزار میلیارد تومان به ثبت رسید. بررسی آمار و ارقام بانک مرکزی در خصوص فعالیت مشتریان در این هفته نشان می دهد سهم خریداران از فروش اوراق دولتی مرحله چهلم برابر بوده است.

  • اقتصادنیوز: در نیمه بهمن ماه امسال عمده بازارها در کشور شاهد رشد نرخ سود بوده‌اند. در این میان بازار بین بانکی با ثبت رکورد دوساله مهم ترین رکورد را ثبت کرده و به ۲۱.۱۷ درصد رسیده است.

  • در هفته منتهی به ۱۱ بهمن ماه وضعیت بازار اولیه از صفر خارج شده و در آن ۳۸۰ میلیارد تومان از کسری بودجه دولت تامین شد. با این حال مقایسه های آماری حاکی از تداوم رکود این بازار بوده است.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بازار اولیه در هفته های میانی دی ماه به رکورد خود در بازه چهارساله رسیده است. بررسی ها نشان از مسیر صعودی نرخ سود در یک بازار دیگر نیز در هفته های ابتدایی زمستان داشته است.

  • اقتصادنیوز: بررسی بازار های مالی در اولین هفته زمستانی کشور نشان از روند آرام و صعودی نرخ بهره بین بانکی داشته است. این نرخ برابر با ۲۱.۰۳ درصد بوده و تقریبا هم ارز با بازار باز حرکت کرده است.

  • اقتصادنیوز: در بررسی بازارهای مالی هفته دوم آذر ماه دوبازار بانکی همچنان ثابت بوده و تغییری نداشته اند. طبق داده های بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۹ آذر ماه برابر با ۲۰.۸۹ درصد بوده و بدون تغییر نسبت به هفته قبل به ثبت رسید.

  • اقتصادنیوز: درهفته پایانی مهر ماه نرخ سود دردو بازار کاهش پیدا کرد. بررسی های آماری نشان می دهد در میان بازار های مالی هفته منتهی به ۲۷ مهر ماه روند نرخ سود موزون در بازار اولیه از رکورد خود در سال جاری فاصله گرفته و بیشترین افت را داشته است.

  • اقتصادنیوز: عملکرد بازارهای مالی در اولین هفته مهر ماه ۱۴۰۱ نشان از روند ثابت نرخ سود در سه بازار داشته است. در مهم ترین آن ها نرخ بهره در مرز ۲۰.۹ درصد قرار گرفته و تغییر قابل توجهی را با هفته قبل به ثبت نرسانده است.

  • اقتصادنیوز: در مرحله هجدهم حراج اوراق بدهی دولتی، ۵ هزار و ۳۰ میلیارد تومان اوراق دولتی فروخته شده که بالاترین سطح فروش اوراق در سال ۱۴۰۱ بوده است. بررسی ها نشان می دهد بانک ها و بورسیها به عنوان مشتریان این بازار، سهمی برابر داشته اند.