آخرین اخبار نرخ سود اوراق بدهی

  • اقتصادنیوز: نرخ سودها در هفته اخیر دستخوش نوسانات مهمی شد. در مهمترین آنها نرخ سود در بازار وام مسکن به بالاترین سطح خود رسیده و رکورد قیمت اوراق در این بازار جابجا شد. نرخ بهره نیز همچنان مسیر نزولی خود را ادامه داده و اکنون در سطح ۲۰.۵ درصد قرار گرفته است.

  • اقتصادنیوز: روند معاملات در هفته سوم دی ماه نشان از کاهش ۷۳ درصدی حجم فروش اوراق در این هفته در مقایسه با هفته قبل داشته است. بررسی ویژگی اوراق فروخته شده نشان می دهد مهم ترین دلیل در این کاهش تاریخ سررسید سه اوراق بوده است.

  • نرخ سود بین بانکی در بازار باز پس از یک ماه و نیم به پایین تر از سطح ۲۱ درصد رسید. این رویداد در ادامه روند فزاینده بسط نقدینگی در بازار باز و سیر کاهشی نرخ سود دراین بازار به ثبت رسیده است. به عبارت دیگر تمایل بانک ها از مشارکت در بازار بین بانکی کاسته شده و نیاز بیشترشان در بازار باز مرتفع می گردد.

  • اقتصادنیوز: بررسی نرخ سودها در اولین هفته زمستان ۱۴۰۰ نشان از رکوردزنی این متغیر در دو بازار داشته است. طبق امارهای به ثبت رسیده نرخ سود اوراق یکساله بازار ثانویه به فراتراز ۲۶ درصد رسیده و نرخ بهره نیز در این مقطع رکورد یکساله را ثبت کرده است

  • اقتصادنیوز: روند کاهشی نرخ بهره در هفته نخست دی ماه متوقف شده و به دومین رکورد خود در سال جاری دست پیدا کرد. بررسی آمار ها از نرخ سود در سایر بازارهای مالی هفته نخست دی ماه نیز نشان از سقوط نرخ سود در بازار مسکن داشته است.

  • بورسی ها در خرید و فروش اوراق بدهی در سال جاری تاکنون سهم بسیار بالایی را داشته اند. طبق آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی تا پایان مرحله ۲۴ در این بازار تقریبا ۶۰ درصد خرید را نهادهای تامین سرمایه ثبت کرده اند.

  • اقتصادنیوز: در بازار هفتگی حراج اوراق بدهی در هفته سوم آذر ماه دومین رکورد خرید اوراق به ثبت رسید. تفکیک این خرید در این مقطع نشان می دهد سهم نهادهای مالی از خرید اوراق جهش بالایی پیدا کرده و به بالاترین میزان خود در پاییز سال جاری رسیده است.

  • اقتصادنیوز: نرخ سود بین بانکی در هفته سوم آذر ماه ۱۴۰۰ تغییری نداشته ودر بالاترین سطح یک ساله خود ثابت باقی ماند. تفکیک بررسی ها در سایر بازار های مالی نشان می دهد در این هفته نرخ سود اوراق در بازار ثانویه در تمام سررسید ها بالاتر از ۲۴ درصد بوده و سطح بی سابقه ای را در سال جاری ثبت کرده است.

  • اقتصادنیوز: در هفته بیست و دوم حراج اوراق بدهی در سال ۱۴۰۰ برای دومین هفته متوالی بانک ها مشارکتی نداشته و سهم آنها صفر بود. این در حالی است که نرخ سود فروش اوراق تا مرز ۲۱.۹ درصد بالارفته بود.

  • اقتصادنیوز: روند صعودی نرخ بهره در هفته دوم آذر متوقف شد و به ۲۱.۰۶ درصد تقلیل پیدا کرد. این در حالی است که در بازار باز همچنان روند نرخ سود بسط نقدینگی افزایشی بوده و اکنون با ثبت ۲۰.۲ درصد در بالاترین سطح خود در تاریخ بازار باز ایستاده است.