گزارش عملکرد بازار سهام شنبه 27 فروردین 1401

بورس در مدار صعود /حقیقی ها وارد میدان شدند

کدخبر: 489062
اقتصادنیوز: امروز 27 فروردین 1400 معاملات بازار سهام شاهد افزایش متوسط یک درصدی شاخص ها بود.

به گزارش اقتصادنیوز ، شاخص ها در بورس و فرابورس با روند روبه رشد روز نخست کاری هفته را آغاز کردند. شاخص کل بورس با افزایش 13.5 هزار واحد (معادل 0.936 درصد) در نقطه 1.467 میلیون واحد ایستاد. شاخص کل هم وزن در بورس با 4.6 هزار واحد (معادل 1.22 درصد) در نقطه 387.6 هزار واحد ایستاد.

در بورس نمادهای فولاد، فملی، پارسان، شتران، رمپنا، اخابر و شبندر بیشترین تاثیر را در شاخص کل بورس داشتند. فخوز، پاکسو، تملت، ذوب، کاوه، وبصادر و غشصفا با بیشترین کاهش ارزش بازار در بورس روبه رو بود. در فرابورس شاخص کل فرابورس با 209 واحد افزایش در نقطه 20.2 هزار واحد ایستاد. آریا، شگویا، شاوان، مارون و کزغال بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص کل فرابورس داشتند. وسپهر، دماوند، اعتلا، اتکای، غویتا، شجم و قشیر نیز با بیشترین کاهش ارزش بازار در فرابورس روبه رو بود.

حقیقی ها روز اول پولهایشان را آوردند

ارزش کل معاملات در معاملات امروز 11.5 همت بود که ارزش معاملات خُرد سهام 5 همت برآورد شد. حقیقی ها در معاملات امروز 169.8 میلیارد تومان وارد بازار سهام و 154.6 میلیارد تومان از صندوق های با درآمد ثابت خارج کردند. سرانه معامله حقیقی ها هم به نفع خریداران بود. بدین ترتیب سرانه خرید حقیقی ها 33 میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی ها 26.4 میلیون تومان بود.

ارزش صف های خرید نیز از 1.36 همت به 735.2 میلیارد تومان رسید. ارزش صف های فروش نیز از 33.8 میلیارد تومان به 71.3 میلیارد تومان رسید. بررسی صف های خرید و فروش نشان میدهد که 191 نماد با صف خرید و 17 نماد با صف فروش روبه رو بود.

بیشترین ورودی پول حقیقی ها هم در نمادهای وتوصا با 96.6 میلیارد تومان، آریا با 20.6 میلیارد تومان، شکام با 16.2 میلیارد تومان، ورنا با 15.7 میلیارد تومان و وگردش با 14.3 میلیارد تومان و بیشترین خروجی پول هم در نمادهای فولاد با 28.6 میلیارد تومان، فملی با 24.8 میلیارد تومان، دارایکم با 13.9 میلیارد تومان، بپاس با 13.7 میلیارد تومان و پالایش با 13.6 میلیارد تومان بود.

حقوقی ها هم در نمادهای خگستر، ملت، خودرو، وبصادر و خساپا بیشترین موقعیت خرید و در نمادهای وساپا، شتران، شستا و ورنا بیشترین موقعیت فروش ایجاد کردند.

تک سهمی که در بورس 5 درصد سود داد

بیشترین نسبت حجم به شناوری برای نماد یارا با 22.6 درصد بود. همچنین  در معاملات امروز 248 نماد بیش از 2.5 درصد افزایش قیمت و 92 نماد بیش از 2.5 درصد کاهش قیمت داشتند.

در بورس، کفپارس با 5 درصد بیشترین بازدهی و غشصفا با 4.26 درصد بیشترین کاهش قیمت روبه رو بود. بیشترین حجم معاملات برای نمادهای شستا، خگستر، خساپا، خودرو، خبهمن، ورنا و وساپا بود. خودرو، سرمایه گذاری ها، شیمیایی، فلزات اساسی و فرآورده نفتی برترین گروه های صنعت ار لحاظ ارزش معاملات بود.

در فرابورس نیز تلیسه با 4.99 درصد بیشترین بازدهی و دماوند با 4.05 درصد بیشترین کاهش قیمت روبه رو بود. بیشترین حجم معاملات هم برای نمادهای کرمان، تجلی، کارا، ثبات و ومعلم بود.

  • 1
تیتر یک
  • گزارش اقتصادنیوز از بازارهای جهانی؛

    اقتصادنیوز: دیروز ارزش اونس طلا در بازارهای جهانی کاهش پیدا کرد اما بیت کوین ثابت ماند.

از دست ندهید
فلای تودی