۴ تذکر به گمرکات برای افزایش نظارت در واردات

کدخبر: 409947
اقتصادنیوز : دفتر واردات گمرک ایران، نکات چهارگانه‌ای را از جمله مشخص کردن وضعیت کد رهگیری بانک توسط صاحب کالا ( اخذ یا عدم اخذ آن ) برای نظارت دقیق تر در مسیر ترخیص پارچه های رومبلی ابلاغ کرد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم؛ مدیر کل دفتر تعرفه گمرک ایران اعلام کرد، در اجرای بخشنامه شماره 1618699/99 مورخ 24/12/99 معاونت محترم فنی و امور گمرکی نظر به مکاتبات متعدد وزارت صمت جهت انعکاس ایرادات و نقائص اطلاعات ارسالی گمرکات و بمنظور پرهیز از نامه نگاری های زائد، طولانی شدن روند رسیدگی و بوروکراسی اداری رعایت موارد ذیل مجدداً تاکید می شود. خواهشمند است ضمن معطوف کردن توجه همکاران ذیربط و نظارت برحسن اجرای آن دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ شود در انجام مکاتبات موضوع بخشنامه فوق تسریع شده و قبل از ارجاع موضوع از درج اطلاعات ذیل اطمینان حاصل کنند.

١ -نظریه کامل آزمایشگاه مجاز تعیین ماهیت طبق بخشنامه های قبلی به منظور بررسی درخصوص کد تعرفه کالا دراین دفتر.

٢ -تاریخ دقیق ثبت سفارش و قبض انبار .

٣ -مشخص نمودن وضعیت کد رهگیری بانک توسط صاحب کالا ( اخذ یا عدم اخذ آن).

٤ -جهت ادامه فرآیند مکاتبه اعلام نمایند با کدامیک از بندهای ١ تا ٤ بخشنامه فوق الذکر مطابقت دارد.

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما