گالوپ منتشر کرد

سه کشور منفی از نظر مردم آمریکا؛ ایران،چین و کره شمالی+جدول

کدخبر: 401288
اقتصاد نیوز:نتایج نظر سنجی گالوپ نشان می دهد ایران پس از کره شمالی بالاترین درصد نگاه منفی در بین مردم آمریکا دارد.

به گزارش اقتصاد نیوز، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران نتایج نظر سنجی انجام شده از سوی موسسه گالوپ در رابطه با نگرش مردم آمریکا به کشورهای خارجی را منعکس کرده است.

این نظرسنجی نشان می دهد مردم آمریکا کمترین نگاه منفی را به کشور  کانادا دارند آمریکا از شمال با کانادا همسایه است. منفی ترین کشور خارجی نیز در دیدگاه مردم آمریکا، کره شمالی است. 89 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی دید منفی به کره شمالی داشته اند و در مقابل فقط 11 درصد گفته اند به این کشور دید مثبت دارند. این در حالی است که درباره کانادا فقط شش درصد شرکت کنندگان در نظر سنجی عنوان کرده اند که دارای نگرش منفی به این کشور هستند. در جمع کشورهای با دید مثبت بالا اکثر متحدان دولت آمریکا در جهان هستند اما کشورهای با دید منفی بالا رقبای این کشور در جهان به حساب می آیند.

نگرش آمریکایی به ایران

در سنجش نگاه مردم آمریکا به کشورهای خارجی، ایران از آخر رتبه دوم را دارد. در این نظرسنجی فقط 13 درصد شرکت کنندگان عنوان کرده اند که دید مثبتی به ایران دارند و 85 درصد اظهار کرده اند که دارای نگرش منفی به ایران هستند. این میزان دید منفی موجب شده ایران پس از کره شمالی در رتبه دوم به جهت رای منفی بالا قرار گیرد. پس از ایران نیز چین بیشترین درصد نگرش منفی را کسب کرده است در مجموع مردم آمریکا کمترین دید مثبت را به کره شمالی،ایران و چین اظهار کرده اند.پس از این سه کشور نیز عراق و افغانستان قرار دارند اما روسیه به عنوان رقیب سنتی آمریکا در جایگاه ششم به جهت بالاترین نگرش منفی است.جایگاه روسیه می تواند بیانگر تغییر معادله رقابت و قدرت نیز می تواند باشد. آمریکایی چین را رقیب جدید خود می دانند و این کشور بیش از روسیه در کانون رصد آمریکایی ها قرار دارد.

آمریکا

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما