عبور تستهای روزانه کرونا از مرز 20 میلیون

سهم بالای مرگ ومیر در آمارهای کرونایی ایران

کدخبر: 416389
اقتصادنیوز : روند نسبت ابتلا به فوت در روزهای اخیر در مسیری نزولی قرار گرفته است. سهم مرگ و میر در آمارهای کرونایی نشان میدهد افزایش تستهای روزانه از میزان مرگ ومیر تا حد قابل توجهی می کاهد با این حال هنوز سهم مرگ ومیر از مبتلایان در حد خطرناکی قرار دارد.

به گزارش اقتصادنیوز، از مهمترین اتفاقات روزهای کرونا زده کشور، کاهش شدن شمار تستهای روزانه کرونا است. در مقایسه نسبت آمارهای کرونایی کشور به تست ها مشاهده می شود که از میان آنهایی که در این روزها تست کرونا داده‌اند میزان ابتلای کمتری منجر به فوت شده است.

عبور تستهای کرونایی کشور از مرز20 میلیون 

 از اوایل فروردین ماه سال 99 وزارت بهداشت و درمان در اطلاعیه آماری خود گزارش تستهای روزانه بیماری کرونا را منتشر می کند. 

در همین رابطه در روز 11 خرداد سال 1400، شمار کل تستهای روزانه کشور از مرز 20 میلیون عبور کرد. اما مهمترین اتفاق در این خصوص روند صعودی تستهای روزانه کرونایی بوده که درهفته های اخیر اندکی نزولی شده است. با این حال اکنون نزدیک به یک ماه ونیم است که شمار تستهای روزانه کرونایی بیشتر از مرز 100 هزار نفر ثبت می شود.

کرونا

تغییرات اندک در متغیر فوت به ابتلا

در سال 1400 آمار کرونایی کشور رشدی بی سابقه را تجربه کرد و شمار مبتلایان به این بیماری را تابیش از 200 درصد نسبت به روزهای پایانی اسفند ماه سال گذشته افزایش داد اما متغیری که تا حد بهتری وضعیت شیوع این بیماری را توضیح می دهد نسبت ابتلا به تست در هر مقطع است که در ادامه بررسی می شود. در ابتدا برای تصویر روشن تری از وضعیت کرونایی کشور بهتر است که از روند هفت روزه هر کدام از متغیر ها برای تبیین وضعیت آن شاخص استفاده کرد.

در این بررسی مشاهده می شود در هفت روز اخیر در کشور 68 هزارو 427 نفر به این بیماری مبتلا شده اند که 7.8 درصد از کل افرادی بوده‌اند که در این مقطع تست کرونا داده بودند.

به عبارت دیگر نرخ مثبت بودن تست در این مقطع 7.8 درصد بوده که البته در مقایسه با این نرخ در ابتدای سال جاری 5 واحد درصد کاهش پیدا کرده است.

بیشترین حد ثبت شده در این مقطع به تاریخ 24 فروردین ماه تعلق داشته که برابر با 25.3 درصد بوده است.

روند کاهشی این نسبت نشان میدهد که فارغ از افزایش یا کاهش تستها میزان ابتلا کمی کاهش پیدا کرده و روندی نزولی داشته است.

از این میزان ابتلا در مقطع مورد نظر هزار و 271 نفر جان خود را از دست داده اند که برابر با 1.86 درصد از مبتلایان در این روز بوده است.

کرونا

روند نزولی نسبت فوت به تست در 1400

روند شاخص نسبت مرگ ومیر به ابتلا نشان میدهد که در روزهای اخیر با آنکه احتمال ابتلا کاهش پیدا کرده اما احتمال فوت در سطح بالایی قرار داشته است و تغییر چندانی را ثبت نکرده است.

در روزهای ابتدایی اردیبهشت 2.1 درصد از بیمارانی که به این بیماری مبتلا شده اند جان خود را از دست داده اندکه بیشترین میزان این متغیر در سال 1400 بوده است. پس از آن باوجود رفتار نزولی اما هنوز در حد 1.86 درصد باقی مانده است و آنچنان کاهش در آن به وجود نیامده است.

نکته مهم دیگر در همین خصوص به نسبت فوتی ها به تستهای هفت روزه اشاره داشته است.

در همین رابطه نسبت فوتی های بیماری کرونا در هر هفت روز به تستهای کرونایی در این مدت روندی نزولی داشته که در اولین روزهای اردیبهشت امسال به بالاترین حد خود یعنی معادل با 0.37 درصد بوده که روندی نزولی داشته است. 

مقایسه این متغیرها نشان میدهد بالاتر رفتن تستهای کرونایی به نوعی بر روند مرگ و میر کرونا در هر مقطعی اثرکاهشی داشته و آن را بیشتر تنزل می دهد. در تحلیل دیگری از این آمارها این نکته مشهود است که هر چند روند ابتلا کمی در مسیر کاهش قرار گرفته اما اولا هنوز نسبت بالایی از تستهای کرونایی پاسخ مثبت داشته و سهم فوتی ها از مبتلایان به کرونا هنوز در موقعیت خطرناکی قرار دارد.

کرونا

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما