آخرین آمار انتخابات ریاست‌جمهوری به‌تفکیک استان‌ها + جدول

کدخبر: 420710
اقتصاد نیوز : آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، میزان کل آرای اخذشده و آرای ۴ کاندیدای ریاست‌جمهوری به‌تفکیک استانی اعلام شد. در انتخابات ۱۴۰۰، ۵۹ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۳۰۷ نفر واجد شرایط رأی دادن در کشور بودند که از این تعداد ۲۹ میلیون و ۹۸۰ هزار و ۳۸ نفر مرد و ۲۹ میلیون و ۳۳۰ هزار و ۲۶۹ نفر زن و یک‌میلیون و ۳۹۲ هزار و ۱۴۸ نفر را رأی‌اولی شامل می‌شد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از انتخاب، آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، میزان کل آرای اخذشده و آرای ۴ کاندیدای ریاست‌جمهوری به‌تفکیک استانی اعلام می‌شود.

در انتخابات 1400، 59 میلیون و 310 هزار و 307 نفر واجد شرایط رأی دادن در کشور بودند که ‌‌از این تعداد 29 میلیون و 980 هزار و 38 نفر مرد و 29 میلیون و 330 هزار و 269 نفر زن و یک‌میلیون و 392 هزار و 148 نفر را رأی‌اولی شامل می‌شد.

در جداول زیر میزان مشارکت مردم در انتخابات 1400، میزان کل آرای اخذشده و آرای 4 کاندیدای ریاست‌جمهوری به‌تفکیک هر استان ذکر شده است:

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان اردبیل

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان اردبیل

میزان مشارکت

54.3 درصد

میزان کل آرا

542926

سیدابراهیم رئیسی

307393

محسن رضایی

54152

عبدالناصر همتی

88198

امیرحسین قاضی‌زاده

20300

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان البرز

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان البرز

میزان مشارکت

42 درصد

میزان کل آرا

733170

سیدابراهیم رئیسی

264822

محسن رضایی

38946

عبدالناصر همتی

32801

امیرحسین قاضی‌زاده

21188

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان ایلام

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان ایلام

میزان مشارکت

63 درصد

میزان کل آرا

285194

سیدابراهیم رئیسی

156625

محسن رضایی

40600

عبدالناصر همتی

22544

امیرحسین قاضی‌زاده

7560

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان بوشهر

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان بوشهر

میزان مشارکت

57.8 درصد

میزان کل آرا

461269

سیدابراهیم رئیسی

310459

محسن رضایی

43069

عبدالناصر همتی

32008

امیرحسین قاضی‌زاده

10471

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان تهران

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان تهران

میزان مشارکت

 

میزان کل آرا

 

سیدابراهیم رئیسی

2159504

محسن رضایی

314772

عبدالناصر همتی

395211

امیرحسین قاضی‌زاده

178252

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان چهارمحال و بختیاری

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان چهارمحال و بختیاری

میزان مشارکت

52 درصد

میزان کل آرا

395015

سیدابراهیم رئیسی

187743

محسن رضایی

153826

عبدالناصر همتی

14032

امیرحسین قاضی‌زاده

7441

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان خراسان‌جنوبی

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان خراسان‌جنوبی

میزان مشارکت

74 درصد

میزان کل آرا

422599

سیدابراهیم رئیسی

343106

محسن رضایی

17260

عبدالناصر همتی

23220

امیرحسین قاضی‌زاده

12349

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان خراسان‌رضوی

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان خراسان‌رضوی

میزان مشارکت

54.9 درصد

میزان کل آرا

2536242

سیدابراهیم رئیسی

1862386

محسن رضایی

138452

عبدالناصر همتی

135273

امیرحسین قاضی‌زاده

104915

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان زنجان

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان زنجان

میزان مشارکت

53 درصد

میزان کل آرا

435059

سیدابراهیم رئیسی

279572

محسن رضایی

45671

عبدالناصر همتی

38391

امیرحسین قاضی‌زاده

17426

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان سمنان

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان سمنان

میزان مشارکت

54 درصد

میزان کل آرا

280621

سیدابراهیم رئیسی

203994

محسن رضایی

15280

عبدالناصر همتی

16466

امیرحسین قاضی‌زاده

11394

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان سیستان و بلوچستان

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان سیستان و بلوچستان

میزان مشارکت

61.79 درصد

میزان کل آرا

1038459

سیدابراهیم رئیسی

541212

محسن رضایی

218012

عبدالناصر همتی

108072

امیرحسین قاضی‌زاده

23539

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان قزوین

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان قزوین

میزان مشارکت

52.14 درصد

میزان کل آرا

492815

سیدابراهیم رئیسی

315401

محسن رضایی

44354

عبدالناصر همتی

39425

امیرحسین قاضی‌زاده

19713

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان کرمان

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان کرمان

میزان مشارکت

60 درصد

میزان کل آرا

1000321

سیدابراهیم رئیسی

 

محسن رضایی

 

عبدالناصر همتی

 

امیرحسین قاضی‌زاده

 

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان کرمانشاه

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان کرمانشاه

میزان مشارکت

46 درصد

میزان کل آرا

711252

سیدابراهیم رئیسی

382087

محسن رضایی

98134

عبدالناصر همتی

68998

امیرحسین قاضی‌زاده

22825

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان کهگیلویه و بویراحمد

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان کهگیلویه و بویراحمد

میزان مشارکت

62.58 درصد

میزان کل آرا

344300

سیدابراهیم رئیسی

151087

محسن رضایی

148434

عبدالناصر همتی

12421

امیرحسین قاضی‌زاده

2312

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان گلستان

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان گلستان

میزان مشارکت

61 درصد

میزان کل آرا

825000

سیدابراهیم رئیسی

462000

محسن رضایی

84000

عبدالناصر همتی

139000

امیرحسین قاضی‌زاده

25000

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان گیلان

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان گیلان

میزان مشارکت

56.93 درصد

میزان کل آرا

1132269

سیدابراهیم رئیسی

615208

محسن رضایی

101945

عبدالناصر همتی

132550

امیرحسین قاضی‌زاده

45570

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان لرستان

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان لرستان

میزان مشارکت

48 درصد

میزان کل آرا

709400

سیدابراهیم رئیسی

416339

محسن رضایی

160200

عبدالناصر همتی

45997

امیرحسین قاضی‌زاده

12939

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان مرکزی

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان مرکزی

میزان مشارکت

51 درصد

میزان کل آرا

537585

سیدابراهیم رئیسی

366899

محسن رضایی

43542

عبدالناصر همتی

31035

امیرحسین قاضی‌زاده

21823

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان هرمزگان

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان هرمزگان

میزان مشارکت

58.11 درصد

میزان کل آرا

691407

سیدابراهیم رئیسی

436134

محسن رضایی

61148

عبدالناصر همتی

53230

امیرحسین قاضی‌زاده

20612

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان همدان

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان همدان

میزان مشارکت

45.6 درصد

میزان کل آرا

650420

سیدابراهیم رئیسی

440847

محسن رضایی

53262

عبدالناصر همتی

62989

امیرحسین قاضی‌زاده

20626

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان یزد

آمار انتخابات ریاست‌جمهوری ـ استان یزد

میزان مشارکت

58.36 درصد

میزان کل آرا

428739

سیدابراهیم رئیسی

306080

محسن رضایی

22958

عبدالناصر همتی

34969

امیرحسین قاضی‌زاده

17602

* * * * *

همچنین میزان آرای تفکیکی هر کاندیدا به‌شرح جداول زیر است:

جناب آقای سیدابراهیم رئیسی (رئیس‌جمهور منتخب)

نام استان

میزان کل آرا

سید ابراهیم رئیسی

آذربایجان شرقی

   

آذربایجان غربی

924727

578733

اردبیل

542926

307393

اصفهان

   

البرز

733170

264822

ایلام

285194

156625

بوشهر

461269

310459

تهران

 

2159504

چهارمحال و بختیاری

395015

187743

خراسان جنوبی

422599

343106

خراسان رضوی

2536242

1862386

خراسان شمالی

430000

221722

خوزستان

   

زنجان

435059

279572

سمنان

280621

203994

سیستان و بلوچستان

1038459

541212

فارس

   

قزوین

492815

315401

قم

   

کردستان

451590

185824

کرمان

1321000

 

کرمانشاه

711252

38287

کهگیلویه و بویراحمد

344300

151087

گلستان

825000

462000

گیلان

1132269

615208

لرستان

709400

410172

مازندران

   

مرکزی

537585

366899

هرمزگان

691407

436134

همدان

650420

440847

یزد

428739

306080

* * * * *

جناب آقای محسن رضایی

نام استان

میزان کل آرا

محسن رضایی

آذربایجان شرقی

   

آذربایجان غربی

924727

122778

اردبیل

542926

54152

اصفهان

   

البرز

733170

38946

ایلام

285194

40600

بوشهر

461269

43069

تهران

 

314772

چهارمحال و بختیاری

395015

153826

خراسان جنوبی

422599

17260

خراسان رضوی

2536242

138452

خراسان شمالی

430000

36756

خوزستان

   

زنجان

435059

45671

سمنان

280621

15280

سیستان و بلوچستان

1038459

218012

فارس

   

قزوین

492815

44354

قم

   

کردستان

451590

66895

کرمان

1321000

 

کرمانشاه

711252

98134

کهگیلویه و بویراحمد

344300

148434

گلستان

825000

84000

گیلان

1132269

101945

لرستان

709400

157845

مازندران

   

مرکزی

537585

43542

هرمزگان

691407

61148

همدان

650420

53262

یزد

428739

22958

* * * * *

جناب آقای عبدالناصر همتی

نام استان

میزان کل آرا

عبدالناصر همتی

آذربایجان شرقی

   

آذربایجان غربی

924727

187872

اردبیل

542926

88198

اصفهان

   

البرز

733170

32801

ایلام

285194

22544

بوشهر

461269

32008

تهران

 

295211

چهارمحال و بختیاری

395015

14032

خراسان جنوبی

422599

23220

خراسان رضوی

2536242

135273

خراسان شمالی

430000

41616

خوزستان

   

زنجان

435059

38391

سمنان

280621

16466

سیستان و بلوچستان

1038459

108072

فارس

   

قزوین

492815

39425

قم

   

کردستان

451590

66240

کرمان

1321000

 

کرمانشاه

711252

68998

کهگیلویه و بویراحمد

344300

12421

گلستان

825000

139000

گیلان

1132269

132550

لرستان

709400

45620

مازندران

   

مرکزی

537585

31035

هرمزگان

691407

53230

همدان

650420

62989

یزد

428739

34969

* * * * *

جناب آقای امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی

نام استان

میزان کل آرا

امیرحسین قاضی‌زاده

آذربایجان شرقی

   

آذربایجان غربی

924727

35230

اردبیل

542926

20300

اصفهان

   

البرز

733170

21188

ایلام

285194

7560

بوشهر

461269

10471

تهران

 

178252

چهارمحال و بختیاری

395015

7441

خراسان جنوبی

422599

12349

خراسان رضوی

2536242

104915

خراسان شمالی

430000

18160

خوزستان

   

زنجان

435059

17426

سمنان

280621

11394

سیستان و بلوچستان

1038459

23539

فارس

   

قزوین

492815

19713

قم

   

کردستان

451590

14775

کرمان

1321000

 

کرمانشاه

711252

22825

کهگیلویه و بویراحمد

344300

2312

گلستان

825000

25000

گیلان

1132269

45570

لرستان

709400

15626

مازندران

   

مرکزی

537585

21823

هرمزگان

691407

20612

همدان

650420

20626

یزد

428739

17602

* * * * *

در جدول زیر میزان مشارکت مردم در انتخابات 1400، میزان کل آرای اخذشده و آرای 4 کاندیدای ریاست‌جمهوری به‌تفکیک اعلام می‌شود:

ردیف نام استان

میزان مشارکت

میزان کل آرا رئیسی رضایی همتی قاضی‌زاده
۱ آذربایجان شرقی            
۲ آذربایجان غربی ۴۶.۳ درصد ۹۲۴ هزار و ۷۲۷ نفر رای ۵۷۸ هزار و ۷۳۳ رای ۱۲۲ هزار و ۷۷۸  رای ۱۸۷ هزار و ۸۷۲ رای ۳۵ هزار و ۲۳۰ رای
۳ اردبیل ۵۴.۳ درصد ۵۴۲ هزار و ۹۲۶ نفر رای ۳۰۷ هزار و ۳۹۳ رای ۵۴ هزار و ۱۵۲ رای ۸۸ هزار و ۱۹۸ رای ۲۰ هزار و ۳۰۰ رای
۴ اصفهان            
۵ البرز ۴۲ درصد ۷۳۳ هزار و ۱۷۰ نفر رای ۲۶۴ هزار و ۸۲۲ رای ۳۸۹۴۶ رای ۳۲۸۰۱ رای ۲۱۱۸۸ رای
۶ ایلام ۶۳ درصد ۲۸۵ هزار و ۱۹۴ رای ۱۵۶ هزار و ۶۲۵ رای ۴۰ هزار و ۶۰۰  رای ۲۲ هزار و ۵۴۴  رای ۷ هزار و ۵۶۰ رای
۷ بوشهر ۵۷.۸ درصد ۴۶۱ هزار و ۲۶۹ رای ۳۱۰ هزار و ۴۵۹ رای ۴۳ هزار و ۶۹ رای ۳۲ هزار و ۸ رای ۱۰ هزار و ۴۷۱ رای
۸ تهران     ۲ میلیون و ۱۵۹  هزار و ۵۰۴ رای ۳۱۴ هزار و ۷۷۲  رای ۲۹۵  هزار و ۲۱۱ رای ۱۷۸ هزار و ۲۵۲ رای
۹ چهارمحال و بختیاری ۵۲ درصد ۳۹۵ هزار و ۱۵ رای ۱۸۷ هزار و ۷۴۳ رای ۱۵۳ هزار و ۸۲۶ رأی ۱۴ هزار و ۳۲ رأی ۷ هزار و ۴۴۱ رأی
۱۰ خراسان جنوبی ۷۴ درصد‌ ۴۲۲ هزار و ۵۹۹ هزار رای ۳۴۳ هزار و ۱۰۶ رای ‌۱۷ هزار و ۲۶۰ رای ۲۳ هزار و ۲۲۰ رای ۱۲ هزار و ۳۴۹ رای
۱۱ خراسان رضوی  ۵۴.۹ درصد ۲ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۲۴۲ رای یک میلیون و ۸۶۲ هزار و ۳۸۶ رای ۱۳۸ هزار و ۴۵۲ رای ۱۳۵ هزار و ۲۷۳ هزار رای ۱۰۴ هزار و ۹۱۵ رای
۱۲ خراسان شمالی ۶۵ درصد ۴۳۰ هزار رای ۲۲۱ هزار و ۷۲۲ رای ۳۶ هزار و ۷۵۶ رای ۴۱ هزار و ۶۱۶ رای ۱۸ هزار و ۱۶۰ رای
۱۳ خوزستان            
۱۴ زنجان ۵۳ درصد ۴۳۵ هزار و ۵۹ رای ۲۷۹ هزار و ۵۷۲ رای ۴۵ هزار و ۶۷۱ رای ۳۸ هزار و ۳۹۱ رای ۱۷ هزار و ۴۲۶ رای
۱۵ سمنان ۵۴ درصد ۲۸۰ هزار و ۶۲۱ ‌ رأی ۲۰۳ هزار و ۹۹۴ رأی ۱۵ هزار و ۲۸۰ رأی ۱۶ هزار و ۴۶۶ رأی ۱۱ هزار و ۳۹۴ رأی
۱۶ سیستان و بلوچستان ۶۱.۷۹ درصد یک میلیون و ۳۸ هزار و ۴۵۹ رای ۵۴۱ هزار و ۲۱۲ رای ۲۱۸ هزار و ۱۲ رای ۱۰۸ هزار و ۷۲ رای ۲۳ هزار ۵۳۹ رای
۱۷ فارس            
۱۸ قزوین ۵۲.۱۴ درصد ۴۹۲ هزار و ۸۱۵ رأی ۳۱۵ هزار و ۴۰۱ رای ۴۴ هزار و ۳۵۴ رای ۳۹ هزار و ۴۲۵ رای ۱۹ هزار و ۷۱۳ رای
۱۹ قم            
۲۰ کردستان ۳۷.۴ درصد ۴۵۱ هزار و ۵۹۰ رای ۱۸۵ هزار و ۸۲۴ رای ۶۶ هزار و ۸۹۵ رای ۶۶ هزار و ۲۴۰ رای ۱۴هزار و ۷۷۵ رای
۲۱ کرمان ۶۰ درصد یک میلیون و ۳۲۱ هزار رای        
۲۲ کرمانشاه ۴۶ درصد ۷۱۱ هزار و ۲۵۲  رای ۳۸۲ هزار و ۸۷ رای ۹۸ هزار و ۱۳۴  رای ۶۸ هزار و ۹۹۸ رای ۲۲ هزار و ۸۲۵ رای
۲۳ کهگیلویه و بویراحمد ۶۲.۵۸ درصد ۳۴۴ هزار و ۳۰۰ رای  ۱۵۱ هزار و ۸۷ رای  ۱۴۸ هزار و ۴۳۴ رای ۱۲ هزار و ۴۲۱ رای ۲ هزار  ۳۱۲ رای
۲۴ گلستان ۶۱ درصد ۸۲۵ هزار ۴۶۲ هزار رأی  ۸۴ هزار رأی،  ۱۳۹ هزار رأی  ۲۵ هزار رأی
۲۵ گیلان ۵۶.۹۳ درصد یک میلیون و ۱۳۲ هزار و ۲۶۹ رای ۶۱۵ هزار و ۲۰۸ رأی ۱۰۱ هزار و ۹۴۵ رأی ۱۳۲ هزار و ۵۵۰ رأی ۴۵ هزار و ۵۷۰ رأی
۲۶ لرستان ۴۸ درصد ۷۰۹ هزار و ۴۰۰ رای ۴۱۶ هزار و ۳۳۹ رای ۱۶۰ هزار و ۲۰۰  رای ۴۵ هزار و ۹۹۷  رای ۱۲ هزار و ۹۳۹ رای
۲۷ مازندران            
۲۸ مرکزی ۵۱ درصد ۵۳۷ هزار و ۵۸۵ ۳۶۶ هزار و ۸۹۹ رای ۴۳ هزار و ۵۴۲ رای ۳۱ هزار و ۳۵ رای ۲۱ هزار و ۸۲۳ رای
۲۹ هرمزگان ۵۸.۱۱ درصد ۶۹۱ هزار ۴۰۷ رای ۴۳۶ هزار و ۱۳۴ رای ۶۱ هزار ۱۴۸ رای ۵۳ هزار و ۲۳۰ رای ۲۰ هزار و ۶۱۲ رای
۳۰ همدان ۴۵.۶ درصد ۶۵۰ هزار و ۴۲۰ رای ۴۴۰ هزار و ۸۴۷ رای ۵۳ هزار و ۲۶۲ رای ۶۲ هزار ۹۸۹ رای ۲۰ هزار و ۶۲۶ رای
۳۱ یزد ۵۸.۳۶ درصد ۴۲۸ هزار و ۷۳۹ رای ۳۰۶ هزار و ۸۰ رای ۲۲ هزار و ۹۵۸ رای ۳۴ هزار و ۹۶۹ رای ۱۷ هزار و ۶۰۲ رای

 

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما