تصاویر| دستی در آتش

کدخبر: 426804
آهنگری سنتی از جمله هنرهای قدیمی و سنتی است که از این هنر دیرینه برای ساخت ابزار و ادوات کشاورزی و دامداری، ساخت وسایل کاربردی و مایحتاج زندگی مردم استفاده می‌شده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر٬ هنگران سنتی فلزات را در کوره‌های سنتی گداخته می‌کردند و با ابزار مخصوص شکل می‌دادند. گاهی فلز گداخته را با چکش کاری در داخل یک قالب شکل می‌دادند و فلز گداخته شکل قالب را به خود می‌گرفت.

در منطقه سوادکوه همچنان بازمانده این نوع کوره سنتی وجود دارد و در حال فعالیت است.

 

 • 3830266_20210713181755_IMG_9188-01-4500x3000
 • 3830267_20210713181755_IMG_9188-01-4500x3000
 • 3830269_20210713181755_IMG_9188-01-4500x3000
 • 3830270_20210713181755_IMG_9188-01-4500x3000
 • 3830272_20210713162428_IMG_9017-01-4500x3000
 • 3830273_20210713104001_IMG_8847-01-4500x3000
 • 3830274_20210713104001_IMG_8847-01-4500x3000
 • 3830275_20210713110040_IMG_8957-01-4500x3000
 • 3830276_20210713110040_IMG_8957-01-4500x3000
 • 3830277_20210713104031_IMG_8855-01-4500x3000
 • 3830279_20210713104031_IMG_8855-01-4500x3000
 • 3830280_20210713104031_IMG_8855-01-4500x3000
 • 3830284_20210713105558_IMG_8937-01-4500x3000
 • 3830286_20210713105558_IMG_8937-01-4500x3000
 • 3830287_20210713183534_IMG_9273-01-4500x3000
 • 3830288_20210713183534_IMG_9273-01-4500x3000
 • 3830290_20210713102452_IMG_8791-01-4500x3099
 • 3830291_20210713105242_IMG_8925-01-4500x3000
 • 3830294_20210713184242_IMG_9296-02-4500x3000
 • 3830295_20210713184242_IMG_9296-02-4500x3000
 • 3830296_20210713184242_IMG_9296-02-4500x3000
 • 3830298_20210713165721_IMG_9095-01-4500x3000
 • 3830303_20210713173328_IMG_9161-01-4500x3000
 • 3830306_20210713173803_IMG_9168-01-4500x3000
 • 3830308_20210713173803_IMG_9168-01-4500x3000
 • 3830311_20210713173803_IMG_9168-01-4500x3000
 • 3830313_20210713104701_IMG_8893-01-4500x3000
 • 3830314_20210713104701_IMG_8893-01-4500x3000
 • 3830315_20210713104701_IMG_8893-01-4500x3000
 • 3830316_20210713104701_IMG_8893-01-4500x3000
 • 3830400_20210713184043_IMG_9291-01
تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما