رونمایی از طرح "وزارت حمل و نقل" و "وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین"

کدخبر: 433083
از طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل «وزارت حمل و نقل» و «وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین»رونمایی شد.

به گزارش اقتصاد نیوز،طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل «وزارت حمل و نقل» و «وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین» این هفته در دستور کار نمایندگان مجلس قرار می گیرد.

این در حالی است که ابراهیم رئیسی از نمایندگان خواسته بود این طرح را کنار بگذارند و اجازه بدهند دولت سیزدهم در این رابطه بررسی مستقل داشته باشد اما از دستور کار خارج شدن طرح رای نیاورد تا دولت رئیسی در همین ابتدای کار با یک تعلیق روبرو شود. اگر طرح نهایی و تبدیل به قانون شود دولت ناچار است در کابینه خود تغییراتی بدهد. در حال حاضر رستم قاسمی به عنوان وزیر راه و شهرسازی انتخاب شده است و طبیعتا اگر مجلس رای به جدا سازی وزارت راه و شهرسازی بدهد دولت ناچار است دو وزیر جدید معرفی کند. وزارت راه و شهرسازی در دوره محمود احمدی نژاد از ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری شکل گرفته بود.

اما نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کرده اند که بر اساس ماده واحده آن،برای تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری کشور و رعایت اصول ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف و ضرورت چابک سازی و افزایش تحرک دستگاههای مسئول در حوزه حمل و نقل و تحقق سیاست ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف و تکالیف سیاست های کلی نظام در بخش حمل و نقل و برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، و از سوی دیگر ضرورت برنامه ریزی جامع و پاسخ بهینه به تقاضای مسکن و ایجاد سازگاری با سیاست‌های شهرسازی و آمایش سرزمین، با تفکیک اهداف، مأموریت ها و وظایف مربوط به ساختمان و شهرسازی از وزارتخانه‌های «راه و شهرسازی»، «کشور»، «سازمان برنامه و بودجه» وزارت «ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین» تشکیل می‌شود.

مجلس

متن طرح در ادامه می آید:

ماده واحده

اما نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کرده اند که بر اساس ماده واحده آن،برای تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری کشور و رعایت اصول ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف و ضرورت چابک سازی و افزایش تحرک دستگاههای مسئول در حوزه حمل و نقل و تحقق سیاست ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف و تکالیف سیاست های کلی نظام در بخش حمل و نقل و برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، و از سوی دیگر ضرورت برنامه ریزی جامع و پاسخ بهینه به تقاضای مسکن و ایجاد سازگاری با سیاست‌های شهرسازی و آمایش سرزمین، با تفکیک اهداف، مأموریت ها و وظایف مربوط به ساختمان و شهرسازی از وزارتخانه‌های «راه و شهرسازی»، «کشور»، «سازمان برنامه و بودجه» وزارت «ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین» تشکیل می‌شود.

تبصره ۱- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف مرتبط با ساختمان و شهرسازی که بر عهده وزیر و یا وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و نیز سازمانها و شرکتهای وابسته و زیر مجموعه آنها بوده است و نیز کلیه وظایف مرتبط با آمایش سرزمین که بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد، حسب اهداف و مأموریت‌های مندرج در این قانون تفکیک و بر عهده وزارت « ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین» قرار گیرد.

تبصره ۲- با انفکاک امور مرتبط با ساختمان و شهرسازی از وزارت «راه و شهرسازی» و افزودن وظایف مرتبط با حمل و نقل درون شهری، این وزرتخانه به وزارت «حمل و نقل» تغییر نام داده با اهداف و مأموریت‌های جدید به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

تبصره ۳- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف مرتبط با حمل و نقل که بر عهده وزیر و یا وزارت کشور و نیز سازمانهای وابسته و زیر مجموعه آنها بوده است حسب اهداف و مأموریت‌های مندرج در این قانون تفکیک و بر عهده وزارت «حمل و نقل» قرار گیرد.

تبصره ۴- همه نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات مورد نیاز وزارتخانه‌های «ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین» و «حمل و نقل» از نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات وزارت راه و شهرسازی، بخشهای مرتبط با مسکن و ساختمان و نیز حمل و نقل وزارت کشور و همچنین سازمانها و شرکتهای زیر مجموعه و تابعه آنها تأمین خواهد شد.

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما