روند صعودی آمار ابتلا درترکیه آغاز شد

مقایسه آمار کرونایی ایران و کشورهای همسایه+نمودار

کدخبر: 440570
اقتصادنیوز: مقایسه آمارهای کرونایی در کشور با چهار همسایه غربی و شرقی خود نشان می دهد متغیرهای نگران کننده در ایران در اغلب روزهای کرونا زده وضعیت خطرناک تری را ثبت کرده است. با این وجود روندآماری ترکیه نشان از سیر صعودی ابتلا درروزهای پایانی تابستان داشته است.

به گزارش اقتصادنیوز ، در سال جدید آمارهای کرونایی نمایانگر دو موج خطرناک از بیماری کرونا در کشور بودند. در همین رابطه موج ابتلاو مرگ و میر در ایران افزایش یافته و در برخی روزها در رده های بالای جهانی قرار گرفته است.

مقایسه آمار کرونا در ایران و کشورهای مجاور به دو نکته مهم اشاره دارد. نخست آنکه وضعیت کرونا در ایران در اغلب روزهای کرونا زده سال جدید میلادی بالاتر از کشورهای همسایه بوده و دوم آنکه وضعیت کرونایی در همسایه های غربی ایران آمارهای وخیم تری را نسبت به کشورهای شرق ایران به ثبت رسانده است.

کرونا

مقایسه آمار ابتلا به کرونا در همسایه های شرقی

شمار مبتلایان روزانه بیماری کرونا در روز 23 شهریور ماه برابر با 22 هزار و 329 نفر بوده است. محاسبه میانگین ابتلا نشان می دهد در هفت روز گذشته به طور متوسط 23 هزارو 50 نفر به این بیماری مبتلا شده اند.

به طور کلی ابتلا به کرونا در ایران در موج های چهارم و پنجم کرونایی سطح خطرناکی را از خود برجای گذاشت. در مقایسه میانگین ابتلای ایران وهمسایه های شرقی ایران مشاهده می شود میزان ابتلا به کرونا نسبت به افغانستان و پاکستان همواره سطح خطرناک تری را داشته است.

در همین رابطه میانگین ابتلا در هفت روز گذشته در افغانستان برابر با 80 نفر و در پاکستان معادل با 3 هزارو 406 نفر بوده است.

مقایسه این متغیردر بخش مرگ ومیر نیز حاکی از سطح بالای کشته های بیماری در ایران در مقایسه با دو کشور همسایه شرقی بوده است.

کرونا

مقایسه قربانیان بیماری کرونا در ایران با همسایه های شرقی

در روز 23 شهریور ماه طبق اعلام وزارت بهداشت و درمان درایران 408 نفر جان خود را برسر ابتلا به بیماری کرونا از دست داده اند. 

براساس برآورد میانگین ابتلا مشاهده می شود در هفت روز گذشته تعداد جان باختگان کرونایی تقریبا روزانه 500 نفر بوده است.

این در حالی است که این متغیر در افغانستان 4 نفر بوده و در پاکستان در سطح 76 نفر به ثبت رسیده است.

به طورکلی روند مرگ ومیر کرونایی در ایران در روزهای کرونازده سال 2021 میلادی نشان می دهد همواره فوتی های روزانه در ایران بالاتر از کشورهای افغانستان و پاکستان بوده است.

در همین خصوص اما مقایسه متغیرهای نگران کننده کرونایی در ایران با کشورهای غربی همسایه با ایران نشان از سطح بالاتر آمار کرونا در این کشور ها در مقایسه با همسایه های شرقی ایران داشته است.

کرونا

مقایسه آمارهای کرونایی با همسایه های غربی کشور

میانگین ابتلا به کرونا در کشورهای عراق و ترکیه در این روزها روندی نزولی گرفته است . در همین رابطه با توجه به آمارهای جهانی میانگین ابتلا به کرونا درایران در روزهای اخیر در ترکیه برابر با 23 هزار و 400 نفر و در عراق معادل با 4 هزار و 575 نفر به ثبت رسیده است.

بررسی آمارهای روزانه ابتلا در این دو کشور نشان می دهد در عراق این متغیر در حال کاهش بوده و شیوع بیماری در ترکیه در مسیر افزایشی قرار گرفته است.

افزایش سطح ابتلا در ترکیه سبب شده تا با وجود کمتربودن شیوع کرونا در این منطقه در مقایسه با ایران دوباره مسیر شیوع این ویروس افزایشی شده و اکنون با سطح این آمارها در ایران تقاطع پیدا کند.

مرگ ومیر کرونایی نیز که متغیر سیاه این ویروس در مناطق مختلف تلقی می شود در روزهای اخیر روندی صعودی رادرترکیه به ثبت رسانده است. با این حال میانگین روزانه آماری شاخص خطرناک فوتی های کرونا در دو همسایه غربی از ایران کمتر بوده است.

در همین رابطه در ترکیه میزان فوتیهای روزانه به صورت میانگین معادل با 248 نفر و در عراق برابر با 55 نفر به ثبت رسیده است.

به طور کلی مقایسه آمارهای روزانه ابتلا و مرگ ومیر کرونایی در ایران با همسایه های غربی و شرقی کشور نشان می دهد میزان ابتلا و مرگ ومیر در ایران در اغلب روزهای کرونا زده کشور از سطح آمارهای دو همسایه شرقی و غربی خود بالاتر بوده است. 

با این حال اما روند آماری کشور ترکیه نشان می دهد میزان ابتلا در این کشور در پایان تابستان روندی صعودی گرفته و اکنون در تقاطع با آمار های کرونایی ایران قرار گرفته است.

کرونا

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما