مرگ ومیر روزانه کرونا بازهم سه رقمی شد

وضعیت خطرناک کرونایی در سه استان

کدخبر: 456638
اقتصادنیوز: آمارهای کرونایی مانند ابتلا و بستری در کشور روندی نزولی گرفته اما تفکیک استانی آمارها نشان از تداوم شرایط خطرناک در سه استان داشته است. در این میان روند وخامت در خراسان جنوبی تند تر از سایرین گزارش شده است.

 به گزارش اقتصادنیوز ، آمارهای کرونایی در ایران در روزهای اخیر سیری نزولی به خود گرفته اما هنوز میزان مرگ ومیر کرونایی بالاتر از 100 نفر گزارش می شود.

طبق آمار وزارت بهداشت و درمان چند نکته مهم در وضعیت آمارهای کرونایی به چشم می خورد که در عین روند نزولی آمارها اما هنوز وضعیتی هشدار دهنده را گوشزد می کند.

بررسی این آمار به تفکیک استان های کشور نیز نشان می دهد در سه استان کشور وضعیت بیماری روندی صعودی گرفته و خطرناک به نظر می رسد.

روند نزولی بستری و ابتلا به کرونا در کشور

شما ر مبتلایان روزانه کرونا در روز 2 آذر برابر با 5 هزار و 427 نفر به ثبت رسیده است . به طور کلی بیش از دو هفته است که آمارهای روزانه از مرز 10 هزار نفر پایین تر آمده و به عبارت دیگر چهار رقمی شده اند. 

این کاهش در آمار مبتلایان روزانه به وضعیت بستری های هر روزه کرونا نیز منتقل شد. در همین رابطه در روز اخیر طبق اعلام وزارت بهداشت و درمان تقریبا 762 نفر در بیمارستان هابر اثر ابتلا به کرونا بستری شده اند که نسبت به روز قبل 78 نفر کمتر شده است.

در بررسی آمارهای روزانه این متغیر میشود پس از شدت گیری دوباره آمارهای کرونایی غالبا تعداد بستری های کشور فراتر از مرز هزار نفر به ثبت می رسید. این آمارها اکنون نشان می دهد سطح بستری روزانه کرونا درکشور  یک هفته است که پایین تر از مرز هزار نفر آمده و سه رقمی شده اند.

به موازات کاهش در بستری روزانه تعداد بیماران بدحال کرونایی  کشور نیز از سطح 7 هزار نفر در میانه تابستان اکنون در کانال 3 هزار نفر قرار گرفته و با وجود کاهش ممتد خود اما هنوز از این سطح پایین تر نیامده است.

کرونا

مرگ ومیر کرونا همچنان بالای صد نفر

نکته مهم تداوم قدرت کشندگی بالای کرونا در روزهای اخیر بوده است. 

در همین خصوص طبق آمارهای وزارت بهداشت و در مان  باوجود تنزل در شاخص های دیگر کرونا اما هنوز میزان مرگ ومیر این بیماری از سطح 100 نفر پایین تر نیامده و مانند روزهای ابتدایی پاییز هنوز سه رقمی است.

در همین رابطه در روز 2 آذرماه شمار جانباتگان کرونا برابر با 132 نفر بوده که نسبت به روز قبل 36 درصد افزایش پیدا کرده است.

از سوی دیگر تفکیک امارهای کرونایی به استان های کشور نشان می دهد هنوز در برخی استان ها شاهد اوج گیری مجدد بیماری هستیم.

کرونا

وضعیت وخیم کرونا در خراسان جنوبی و یزد

در آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و درمان باوجود کاهش در آمار بستری های کل کشور، اما هنوز میزان بستری در سه استان در موقعیت خطرناکی است.

بستری های روزانه در یک ماه اخیر در سمنان نشان می دهد در این استان در هر روز از میان هر صد هزار نفر تقریبا 9 نفر بر اثر ابتلا به کرونا به بیمارستان ها مراجعه کرده اند. اما روند این استان در متغیر خطرناک کرونایی مسیری نوسانی بوده است.

در استان یزد  نیز شرایط تقریبا مانند سمنان بوده و در روزهای اخیر در میان هر صدهزار نفر تقریبا 8 نفر بر اثر ابتلا به کرونا در بیمارستان ها بستری بوده اند.

بررسی آمارها در خراسان جنوبی نیز بیانگر بستری روزانه تقریبا 7 نفر در هر صد هزار نفر بوده اما شیب صعودی تعداد بستری ها در این استان بسیار تند تر از دو استان دیگر است به این معنا که روند وخامت کرونا در این استان شدید تر از سایر استان ها گزارش شده است.

کرونا

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما