مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مصوبه خودرویی مجلس از یک نماینده تذکر گرفت

کدخبر: 488218
محمدرضا صباغیان بافقی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس در تذکری شفاهی خطاب به رئیس جمهور گفت: از تلاش‌های بی‌ وقفه شما تشکر می‌کنم، اما با همه این تلاش‌ها گرانی‌ها مردم را مستأصل کرده، به نحوی که به آنها سخت می‌گذرد. بدتر از گرانی‌هایی که مردم را عاصی کرده زجر آنها از بی ‌نظارتی و هرج و مرج در قیمت‌هاست.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، نایب رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مصوبه خودرویی مجلس را خلاف قانون دانست و گفت: شما با این اقدام خلاف مردم را درک نکردید و بخشی از گرانی‌ها به همین مصوبه‌ای بر می‌گردد که برخلاف قانون تصویب کردید.

محمدرضا صباغیان بافقی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس در تذکری شفاهی خطاب به رئیس جمهور بیان کرد: از تلاش‌های بی‌ وقفه شما تشکر می‌کنم، اما با همه این تلاش‌ها گرانی‌ها مردم را مستأصل کرده، به نحوی که به آنها سخت می‌گذرد. بدتر از گرانی‌هایی که مردم را عاصی کرده زجر آنها از بی ‌نظارتی و هرج و مرج در قیمت‌هاست.

وی افزود: یک جنس با مشخصات واحد در یک بازار و خیابان با قیمت های متفاوتی فروخته می‌شود، آقای رئیس جمهور این امر ضمن گرانفروشی، فریبکاری و توهین به شعور مردم است. کدام فریبکاری و توهین به مردم بزرگتر از این است که تولید کننده خودسرانه یک جنس را ۵۰ درصد افزایش دهد و بعد اعلام کند که ۲۰ درصد تخفیف می دهم؟

مردم از بی ‌نظارتی و هرج و مرج در قیمت‌ها زجر می‌کشند. یک جنس با مشخصات واحد در یک بازار و خیابان با قیمت های متفاوتی فروخته می‌شود، آقای رئیس جمهور کدام فریبکاری و توهین به مردم بزرگتر از این است که تولید کننده خودسرانه یک جنس را ۵۰ درصد افزایش دهد و بعد اعلام کند که ۲۰ درصد تخفیف می دهم؟ مرد میدانی برای نظارت انتخاب کنید نایب رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خاطرنشان کرد: وقتی تولیدکنندگان اینگونه بر سر مردم کلاه می‌ گذارند بدتر از آن این است که با جرات چنین کاری را انجام می‌دهند و دستگاه‌ های نظارتی بازار را رها کرده اند.  مردم در شرایط سختی قرار دارند و به جایی رسیده که خانواده‌ها یک پرتقال و یک سیب خریداری می‌کنند، در حالی که در همین جامعه افرادی حقوق‌های چند ده میلیونی دریافت می‌کنند. آقای رئیس جمهور فکری کنید و مرد میدانی برای نظارت انتخاب کنید.

نماینده مردم بافق در مجلس در تذکر دیگری خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مصوبه خودرویی مجلس گفت: در این رابطه هم قانونگذاری کردید که هم خلاف بود و هم مردم را درک نکردید، بخشی از گرانی‌ ها به همین مصوبه ‌ای بر می‌گردد که برخلاف قانون تصویب کردید.

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی