سیل و آبگرفتگی وسیع در معابر شهر یزد |تصاویر

کدخبر: 492284
بارش شدید باران که از عصر شنبه در یزد آغاز شد باعث غافلگیری مردم و به راه افتادن سیل و همچنین آب‌گرفتگی وسیع در معابر گردید./مهر
 • 4137921_12
 • 4137923_24
 • 4137926_15
 • 4137927_34
 • 4137928_40
 • 4137929_28
 • 4137931_38
 • 4137933_09
 • 4137938_41
 • 4137940_06
 • 4137941_21
 • 4137944_32
 • 4137945_22
 • 4137946_17
 • 4137949_27
 • 4137951_48
 • 4137953_36
 • 4137954_44
 • 4137958_47
 • 4137961_16
 • 4137963_33
 • 4137966_18
 • 4137970_65
 • 4137975_51
 • 4137977_61
 • 4137983_59
 • 4137984_53
 • 4137987_64
تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی