دبیر پیشین ستاد نهی از منکر: شماها سرعقل نخواهید آمد!

کدخبر: ۵۳۵۶۵۰
دبیر پیشین ستاد نهی از منکر گفت: وقتی می‌گفتیم بالاترین منکر شکاف اجتماعی است تکفیرمی‌کردید، می‌گفتیم شمافقط مسلمان نیستی تفسیق میکردید، می‌گفتیم حرفی نزن که ایمان مردم ضعیف شود خودتان را حق مطلق می‌دانستید، وقتی می‌گفتیم با فساد مبارزه کنید، الاهم فالاهم میکردید، وقتی می‌گفتیم این جوان نیازهایی دارد از تقوا میگفتید.
دبیر پیشین ستاد نهی از منکر: شماها سرعقل نخواهید آمد!

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، جلیل محبی، دبیر پیشین ستاد نهی از منکر در حساب توییتر خود نوشت: این روزها می‌گذرد اما شماها سر عقل نخواهید آمد، نه پیام ۸ ماده ای امام را اجرا خواهید کرد نه آقا را، نه به این فکر خواهید افتاد که کشور با باند و کیف کش اداره نمیشود،حزب می‌خواهد وقانون درست انتخابات، نمی‌شود با علم وحوزه دانش قطع ارتباط کرد و در آشپزخانه به دنبال تمدن‌سازی بود...

 
وقتی می‌گفتیم الناس علی دین ملوکهم تشکیک میکردید، می‌گفتیم دروغ بالاترین گناه است از مصلحت میگفتید، وقتی از علم می‌گفتیم تجربه تان را به رخ میکشیدید، وقتی از آزادی می‌گفتیم فوری یاد بی بند و باری می افتادید، وقتی از تبعیت از رهبری می‌گفتیم به یک باره مجتهد می‌شدید
 
وقتی از شما انتقاد میکردیم خودتان اصل انقلاب می شدید و دیگران وسط لحاف و یکی به نعل و یکی به میخ و در مسیر دشمن، وقتی انتقاد می‌کردید اصل آزادی خواه شما بودید...
 
می‌گذرد ولی شما آدم نمی‌شوید.
تیتر یک
از دست ندهید
کارگزاری مفید