خبر مهم دیوان عالی کشور درباره توقف حکم اعدام ماهان صدرات

کدخبر: ۵۴۱۷۰۳
حکم اعدام “ماهان صدرات مرنی” یکی از متهمان اغتشاشات اخیر تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور متوقف شد.
خبر مهم دیوان عالی کشور درباره توقف حکم اعدام ماهان صدرات

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، درخواست اعاده دادرسی متهم “ماهان صدرات مرنی” نسبت به رأی صادره دادگاه انقلاب در اجرای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در شعبه نهم دیوان عالی کشور ثبت و اصول پرونده محاکماتی نامبرده جهت رسیدگی و بررسی تقاضای ثبت شده از دادگاه مربوطه مطالبه شده است.

ضمنا در اجرای ماده ۴۷۶ قانون مذکور قرار توقف اجرای حکم اعدام تا حصول نتیجه از دیوان عالی کشور صادر شده است.

تیتر یک
از دست ندهید
کارگزاری مفید