نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۶| دلار گران شد؛ طلا ارزان

کدخبر: 390692
اقتصاد نیوز : قیمت سکه امروز کاهش یافت و به 10,700,000 (ده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید. قیمت طلا هم کاهش یافت.

به گزارش اقتصادنیوز، بازار امروز شاهد کاهش قیمت طلا و سکه و افزایش قیمت دلار است.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۲۱ (یک هزار و هشتصد و بیست و یک ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۲۱ -۱۴ -۰.۷۸ 12:30
۱,۸۳۵ ۳ ۰.۱۶ روز قبل
۱,۸۳۲ -۳۷ -۲.۰۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۰۷۴,۲۰۰ (یک میلیون و هفتاد و چهار هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۱.۳۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۷۴,۲۰۰ -۱۴,۶۰۰ -۱.۳۶ 16:37
۱,۰۸۸,۸۰۰ -۱۱,۷۰۰ -۱.۰۸ روز قبل
۱,۱۰۰,۵۰۰ ۸,۳۰۰ ۰.۷۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

هر مثقال طلا 18 عیار امروز با کاهش ۱.۳۵ درصدی، از ۴,۷۱۷,۰۰۰ (چهار میلیون و هفتصد و هفده هزار) تومان به ۴,۶۵۴,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و پنجاه و چهار هزار) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۳,۹۵۰ (بیست و سه هزار و نهصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۹۵۰ ۲۰ ۰.۰۸ 16:35
۲۳,۹۳۰ -۴۵۰ -۱.۸۹ روز قبل
۲۴,۳۸۰ ۲۸۰ ۱.۱۴ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۸۹ درصدی، از ۲۳,۲۶۰ (بیست و سه هزار و دویست و شصت ) تومان به ۲۳,۰۵۵ (بیست و سه هزار و پنجاه و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۰۵۵ -۲۰۵ -۰.۸۹ 16:36
۲۳,۲۶۰ ۱۰ ۰.۰۴ روز قبل
۲۳,۲۵۰ -۵۰ -۰.۲۲ ۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۰۲ درصدی، از ۲۸,۷۹۷ (بیست و هشت هزار و هفتصد و نود و هفت ) تومان به ۲۸,۷۹۲ (بیست و هشت هزار و هفتصد و نود و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۷۹۲ -۰.۰۲ 16:00
۲۸,۷۹۷ -۵۰۷ -۱.۷۷ روز قبل
۲۹,۳۰۴ ۲۱۳ ۰.۷۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱۱۳ تومان کاهش، ۳۲,۵۸۹ (سی و دو هزار و پانصد و هشتاد و نه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۵۸۹ -۱۱۳ -۰.۳۵ 16:00
۳۲,۷۰۲ -۵۷۴ -۱.۷۶ روز قبل
۳۳,۲۷۶ ۳۰۵ ۰.۹۱ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

درهم امارات (حواله) امروز با کاهش ۰.۸۵ درصدی، از ۶,۷۰۰ (شش هزار و هفتصد ) تومان به ۶,۶۴۴ (شش هزار و ششصد و چهل و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۶۴۴ -۵۶ -۰.۸۵ 16:36
۶,۷۰۰ -۲۰ -۰.۳ روز قبل
۶,۷۲۰ ۴۰ ۰.۵۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۰.۵۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۳۶۰ (سه هزار و سیصد و شصت ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با کاهش ۰.۱۱ درصدی، از ۱۸,۷۴۱ (هجده هزار و هفتصد و چهل و یک ) تومان به ۱۸,۷۲۰ (هجده هزار و هفتصد و بیست ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار استرالیا

در بازار امروز دلار استرالیا نسبت به روز قبل ، با ۱۰ تومان کاهش، ۱۸,۵۰۰ (هجده هزار و پانصد ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 10,700,000 (ده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۹۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۹۴ 16:35
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ -۲۵۰,۰۰۰ -۲.۳۲ روز قبل
۱۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۹ ۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۱۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۱۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۸۲ 16:35
۶,۲۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۸۱ روز قبل
۶,۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۸ ۲ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه امروز با کاهش ۱.۲۳ درصدی، از ۴,۱۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و یکصد هزار) تومان به ۴,۰۵۰,۰۰۰ (چهار میلیون و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به روز قبل  بدون تغییر است و ۲,۳۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما