روند قیمت دلار و یورو در بازار متشکل

کاهش تزریق ارز به بازار عمده فروشی

کدخبر: 409190
اقتصاد نیوز: در هفته ششم سال جاری قیمت دلار در بازار متشکل به مرز 23 هزار تومان نزدیک شد همزمان در این هفته عرضه دلار در بازار متشکل روند نزولی پیدا کرد. در این هفته شکاف قیمت دلار و یورو در بازار رسمی و آزاد کاهش یافت.

به گزارش اقتصاد نیوز، روند کاهشی قیمت دلار و یورو در بازار متشکل از هفته دوم تا ششم سال جدید به طور پیوسته دنبال شد. حجم عرضه دلار که از هفته دوم تا پنجم روند افزایشی را دنبال می‌کرد معکوس شد. اندازه شکاف بین نرخ بازار آزاد و سامانه سنا برای هر دو ارز طی سه هفته اخیر کاهش یافت.

تغییرات قیمتی نرخ متوسط هفتگی دلار و یورو متشکل

متوسط وزنی قیمت دلار در بازار متشکل از هفته دوم تا ششم سال جدید به طور پیوسته روند کاهشی را دنبال کرد و از 24 هزار و 820 تومان در هفته دوم به 23 هزار و 91 تومان در هفته ششم کاهش یافت. در نتیجه قیمت متوسط دلار در بازار متشکل طی این 5 هفته 1729 تومان معادل حدود 7 درصد کاهش یافت.

متوسط وزنی قیمت یورو نیز به طور پیوسته روند کاهشی را دنبال کرد و از 29 هزار و 14 تومان در هفته دوم به 27 هزار و 709 تومان در هفته ششم افت کرد. یعنی قیمت متوسط هفتگی یورو متشکل طی 5 هفته 1305 تومان معادل 4.5 درصد کاهش یافت.

1 (2)

 

تغییرات حجم مبادلات هفتگی دلار و یورو متشکل

 

حجم مبادلات هفتگی دلار از هفته دوم تا پنجم روند افزایشی را دنبال کرد و از 10 میلیون و 563 هزار به 33 میلیون و 479 هزار رسید، اما در هفته ششم وارد روند کاهشی شد و به 31 میلیون و 501 هزار افت کرد.

حجم مبادلات یورو از هفته دوم تا چهارم روند افزایشی را دنبال کرد و از 4 میلیون و 632 هزار به 13 میلیون و 503 هزار افزایش یافت، حجم مبادات در هفته پنج کاهش یافت و در هفته ششم مجددا افزایش یافت و روی 9 میلیون و 953 هزار قرار گرفت، اما به بیشترین مقدار که در هفته چهارم مبادله شده بود، نرسید.

2.2 (1)

 

تغییرات قیمتی دلار در بازار آزاد، بازار متشکل و سامانه سنا

متوسط قیمت دلار در بازار متشکل، بازار آزاد و سامانه سنا در سه هفته اخیر به طور پیوسته روند کاهشی را دنبال کرد.قیمت دلار در بازار آزاد از 24 هزار و 910 تومان در هفته چهارم به 23 هزار و 685 تومان در هفته ششم کاهش یافت.نرخ دلار در سامانه سنا از 24 هزار و 185 تومان به 23 هزار و 301 تومان افت کرد.اندازه شکاف بین نرخ بازار آزاد و سامانه سنا از 725 تومان معادل 3 درصد در هفته چهارم به 564 تومان معادل 2.4 درصد در هفته ششم کاهش یافت.

3 (4)

 

تغییرات قیمتی یورو در بازار آزاد، بازار متشکل و سامانه سنا

متوسط قیمت یورو در بازار متشکل، بازار آزاد و سامانه سنا در سه هفته اخیر به طور پیوسته روند کاهشی را دنبال کرد.قیمت یورو در بازار آزاد از 29 هزار و 729 تومان در هفته چهارم به 28 هزار و 702 تومان در هفته ششم کاهش یافت.نرخ دلار در سامانه سنا از 28 هزار و 425 تومان به 27 هزار و 942 تومان افت کرد.اندازه شکاف بین نرخ بازار آزاد و سامانه سنا از 1304 تومان معادل 4.6 درصد در هفته چهارم به 760 تومان معادل 2.7 درصد در هفته ششم کاهش یافت.

4 (3)

 

 

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما