متوسط هفتگی قیمت یورو سنا وارد کانال 29 هزار تومان شد

افزایش قیمت دلار و یورو در بازار عمده فروشی

کدخبر: ۴۲۳۱۸۵
متوسط هفتگی قیمت دلار و یورو در بازار آزاد، بازار متشکل و سامانه سنا افزایش یافت. رشد متوسط هفتگی قیمت دلار بازار آزاد در حدود 3.6 درصد بود با این وجود حجم عرضه هفتگی دلار متشکل کاهش یافت.
افزایش قیمت دلار و یورو در بازار عمده فروشی

به گزارش اقتصاد نیوز- قیمت متوسط هفتگی دلار متشکل در هفته اخیر افزایش یافت. متوسط هفتگی قیمت دلار متشکل از 23 هزار و 325 تومان در هفته گذشته به 24 هزار و 201 تومان در هفته اخیر رسید و وارد کانال 24 هزار تومان شد. نرخ متوسط هفتگی یورو متشکل نیز رشد کرد و از 28 هزار و 179 تومان در هفته گذشته به 28 هزار و 643 تومان در هفته اخیر رسید.

1

کاهش عرضه دلار متشکل

با وجود افزایش متوسط هفتگی قیمت دلار متشکل، حجم عرضه آن در بازار متشکل افت کرد و از 42 میلیون و 730 هزار در هفته گذشته به 33 میلیون و 698 هزار در هفته اخیر رسید. بر خلاف دلار حجم عرضه یورو متشکل افزایش یافت و از 4 میلیون و 671 هزار در هفته گذشته به 4 میلیون و 949 هزار در هفته اخیر رسید.

2

 

افزایش قیمت دلار در سامانه سنا و بازار آزاد

متوسط هفتگی قیمت دلار در بازار آزاد 3.6 درصد نسبت به هفته گذشته رشد کرد و از 24 هزار و 3 تومان در هفته گذشته به 24 هزار و 863 تومان در هفته اخیر رسید. متوسط هفتگی قیمت دلار در سامانه سنا نیز از 23 هزار و 554 تومان در هفته گذشته به 24 هزار و 574 تومان در هفته اخیر افزایش یافت و به کانال 24 هزار تومان وارد شد.

3

 

افزایش قیمت یورو در سامانه سنا و بازار آزاد

متوسط هفتگی قیمت یورو در بازار آزاد از 29 هزار و 4 تومان در هفته گذشته به 29 هزار و 561 تومان در هفته اخیر افزایش یافت. قیمت متوسط هفتگی یورو سنا نیز از 28 هزار و 505 تومان در هفته گذشته به 29 هزار و 122 تومان در هفته اخیر افزایش یافت و به کانال 29 هزار تومان وارد شد.

4

 

 

تیتر یک
کارگزاری مفید