رمزگشایی از تغییر کانال قیمتی دلار؛

شوک منفی به دلار /عرضه یورو باز هم کاهش یافت

کدخبر: 426433
دلار در هفته اخیر یک شوک منفی خورد و متوسط هفتگی قیمت دلار آزاد به کانال 24 هزار تومان بازگشت. از سوی دیگر عرضه یورو در هفته اخیر 95 درصد از ماکزیمم عرضه هفتگی سال پایین‌تر بود، اما قیمت یورو کاهش یافت.

به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار بازار آزاد در هفته اخیر تحت تاثیر اخبار مربوط به برداشته شدن برخی تحریم‌ها یک شوک منفی خورد و قیمت دلار متشکل نیز به همراه دلار بازار آزاد قدری پایین آمد. متوسط هفتگی قیمت دلار متشکل در هفته اخیر 24 هزار و 274 تومان بود.

متوسط وزنی قیمت دلار متشکل از هفتم فروردین تا به  امروز 23 هزار و 165 تومان محاسبه می‌شود و نرخ متوسط هفته اخیر بالاتر از این رقم قرار داشت.

در بازار یورو نیز متوسط هفتگی قیمت متشکل تغییراتی منفی نسبت به هفته گذشته را به ثبت رساند. متوسط قیمت یورو در هفته اخیر 29 هزار و 64 تومان بود. قیمت متوسط هفتگی یورو متشکل با وجود افت نسبت به هفته گذشته روند افزایشی را دنبال می‌کند، زیرا متوسط وزنی قیمت یورو متشکل از هفتم فروردین تا به امروز 27 هزار و 606 تومان به دست می‌آید و متوسط نرخ هفته گذشته از این رقم بالاتر بود.

1

عرضه یورو باز هم کاهش یافت

مقدار عرضه یورو در هفته اخیر بسیار پایین بود. این حجم عرضه هفتگی یورو متشکل از 7 فروردین سابقه نداشت. عرضه یورو در هفته اخیر حدودا 5 درصد مقدار ماکزیمم عرضه هفتگی سال جاری بود و روی 679 هزار و 700 قرار داشت.

عرضه دلار متشکل در هفته اخیر با رشد محدود نسبت به هفته گذشته روی 22 میلیون و 949 هزار قرار گرفت. متوسط عرضه هفتگی دلار متشکل در 15 هفته اخیر 29 میلیون و 639 هزار به دست می‌آید. در نتیجه حجم عرضه هفتگی دلار زیر متوسط قرار داشت.

2

 

تغییر کانال قیمتی دلار

در هفته اخیر قیمت دلار در بازار آزاد تحت تاثیر اخبار مربوط به برداشته شدن برخی تحریم‌ها افت کرد و زیر مرز حساس 24 هزار و 800 تومان قرار گرفت. همراه با کاهش قیمت دلار بازار آزاد نرخ دلار در سامانه سنا و بازار متشکل ارزی نیز افت کرد. نرخ متوسط هفتگی دلار بازار آزاد که در هفته گذشته به کانال 25 هزار تومان وارد شده بود، در هفته اخیر به کانال 24 هزار تومان بازگشت و روی 24 هزار و 775 تومان قرار گرفت.  

3

کاهش قیمت‌ها در بازار یورو

روند قیمت‌ها در بازار یورو نیز نزولی بود. با وجود اینکه عرضه یورو در سطوح بسیار پایینی قرار گرفته است، متوسط هفتگی قیمت یورو بازار آزاد و سامانه سنا تغییراتی منفی نسبت به هفته گذشته را به ثبت رساندند. قیمت متوسط هفتگی یورو آزاد روی 29 هزار و 367 تومان قرار گرفت و متوسط هفتگی یورو سنا روی 29 هزار و 336 تومان ایستاد.

4

 

 

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما