گزارش اقتصاد نیوز از بازار ارز و سکه

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز پنجشنبه 14 مرداد1400|قیمت ها ثابت ماند

کدخبر: 431234
اقتصاد نیوز : قیمت هر قطعه سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ثابت ماند و با قیمت ۱۱,۲۶۵,۰۰۰ (یازده میلیون و دویست و شصت و پنج هزار) تومان معامله شد.قیمت طلا و دلار هم تغییر نکرد.

به گزارش اقتصادنیوز، بازار ارز تهران امروز پنجشنبه 14 مرداد  1400 به دلیل برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری تعطیل  بود و قیمت طلا، سکه و ارز نسبت به روز گذشته ثابت ماند.

آخرین نرخ اونس طلا

 هر اونس طلا در بازار امروز  به قیمت  ۱,۸۱۱ (یک هزار و هشتصد و یازده )  دلار معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۱۱ ۰.۵۰ ۰.۰۲ 12:00
۱,۸۱۱ ۰.۷۰ ۰.۰۳ روز قبل
۱,۸۱۰ -۶.۹۰ -۰.۳۹ ۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

بازار ارز تهران امروز پنجشنبه 14 مرداد 1400 به دلیل برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری تعطیل بود و قیمت ها نسبت به روز گذشته تغییر نکرد .روز گذشته قیمت هر گرم طلا 18 عیار با ۱,۰۹۹,۸۰۰ (یک میلیون و نود و نه هزار و هشتصد ) تومان  بسته شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۹۹,۸۰۰ ۹۰۰ ۰.۰۸ روز قبل
۱,۰۹۸,۹۰۰ ۹,۹۰۰ ۰.۹ ۲ روز پیش
۱,۰۸۹,۰۰۰ -۱۲,۵۰۰.۰۰ -۱.۱۵ ۳ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

قیمت هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به روز گذشته 1ثابت ماند و   ۴,۷۶۷,۰۰۰ (چهار میلیون و هفتصد و شصت و هفت هزار) تومان فروخته شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار امروز  ۲۵,۵۱۰ (بیست و پنج هزار و پانصد و ده ) تومان مبادله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۵۱۰ -۱۲۰.۰۰ -۰.۴۷  روز قبل
۲۵,۶۳۰ ۱۵۰ ۰.۵۸ ۲ روز پیش
۲۵,۴۸۰ -۱۴۰.۰۰ -۰.۵۵ ۳ روز پیش

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل امروز مسیر  روز گذشته را طی کرد و با قیمت  ۲۵,۰۴۶ (بیست و پنج هزار و چهل و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۰۴۶ ۴۶ ۰.۱۸ روز قبل
۲۵,۰۰۰ ۱۱۴ ۰.۴۵ ۲ روز پیش
۲۴,۸۸۶ ۶۱ ۰.۲۴ ۳ روز پیش

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

قیمت یورو در بازار امروز نسبت به روز چهارشنبه ثابت ماند و با قیمت ۳۰,۲۴۸ (سی هزار و دویست و چهل و هشت ) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۲۴۸ -۷۷.۰۰ -۰.۲۶ روز قبل
۳۰,۳۲۵ -۸۱.۰۰ -۰.۲۷ ۲ روز پیش
۳۰,۴۰۶ -۲۰.۰۰ -۰.۰۷ ۳ روز پیش

آخرین نرخ پوند

قیمت پوند در بازار امروز به  ۳۵,۵۴۱ (سی و پنج هزار و پانصد و چهل و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۵,۵۴۱ ۱۵ ۰.۰۴ روز قبل
۳۵,۵۲۶ -۳۰.۰۰ -۰.۰۹ ۲ روز پیش
۳۵,۵۵۶ -۹۹.۰۰ -۰.۲۸ ۳ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

در بازار روز روز گذشته قیمت درهم امارات ۷,۰۰۰ (هفت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۰۰۰ -۲۰.۰۰ -۰.۲۹ روز قبل
۷,۰۲۰ ۵۰ ۰.۷۱ ۲ روز پیش
۶,۹۷۰ ۱۳ ۰.۱۸ ۳ روز پیش

آخرین نرخ لیر ترکیه

 لیر ترکیه در بازار امروز  به قیمت ۳,۰۳۰ (سه هزار و سی ) تومان فروخته شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با کاهش ۰.۲۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۰,۳۵۱ (بیست هزار و سیصد و پنجاه و یک ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت هر قطعه سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ثابت ماند و با قیمت  ۱۱,۲۶۵,۰۰۰ (یازده میلیون و دویست و شصت و پنج هزار) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۲۶۵,۰۰۰ -۱۲۰,۰۰۰.۰۰ -۱.۰۶  روز قبل
۱۱,۳۸۵,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ ۱.۵۳ ۲ روز پیش
۱۱,۲۱۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۲۷ ۳ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

قیمت نیم سکه هم در بازار امروز هم مسیر قیمت سکه امامی شد و  ۵,۷۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۷۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۸۷ روز قبل
۵,۸۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ ۰ ۲ روز پیش
۵,۸۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۸۷ ۳ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه، امروز به ۳,۶۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

قیمت سکه سکه گرمی در بازار امروز  ۲,۲۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما