گزارش اقتصاد نیوز از بازار ارز و سکه

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۴| طلا و دلار گران شدند

کدخبر: 443291
اقتصاد نیوز : سکه امامی با کاهش ۰.۰۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۸۶۴,۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد و شصت و چهار هزار) تومان معامله شد. قیمت دلار هم بالا رفت.

به گزارش اقتصادنیوز ، در معاملات بازار امروز قیمت طلا و قیمت دلار گران و در مقابل قیمت سکه با کاهش همراه شد.

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۱۴۶,۷۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و شش هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۱۴۶,۷۰۰ ۴,۸۰۰ ۰.۴۱ 17:30
۱,۱۴۱,۹۰۰ -۱۴,۳۰۰.۰۰ -۱.۲۶ روز قبل
۱,۱۵۶,۲۰۰ ۳,۵۰۰ ۰.۳ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا 18 عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۵۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۹۵۸,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و پنجاه و هشت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

در بازار امروز دلار در بازار آزاد نسبت به روز قبل ، با ۸۰ تومان افزایش، ۲۷,۶۲۰ (بیست و هفت هزار و ششصد و بیست ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۶۲۰ ۸۰ ۰.۲۸ 17:33
۲۷,۵۴۰ ۹۰ ۰.۳۲ روز قبل
۲۷,۴۵۰ -۷۰.۰۰ -۰.۲۶ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

همچنین دلار در بازار متشکل با افزایش ۰.۷۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۶,۷۶۲ (بیست و شش هزار و هفتصد و شصت و دو ) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۷۶۲ ۱۹۴ ۰.۷۲ 17:28
۲۶,۵۶۸ ۹۷ ۰.۳۶ روز قبل
۲۶,۴۷۱ ۲۱۱ ۰.۷۹ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

امروز یورو در بازار آزاد  امروز - یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰ مصادف با ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۲۸ درصدی به ۳۲,۲۵۶ (سی و دو هزار و دویست و پنجاه و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۲۵۶ -۹۳.۰۰ -۰.۲۸  17:20
۳۲,۳۴۹ ۱۱۳ ۰.۳۴ روز قبل
۳۲,۲۳۶ -۸۶.۰۰ -۰.۲۷ ۳ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند، امروز به ۳۷,۶۶۹ (سی و هفت هزار و ششصد و شصت و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۷,۶۶۹ -۱۰۹.۰۰ -۰.۲۸  17:20
۳۷,۷۷۸ ۴۶ ۰.۱۲ روز قبل
۳۷,۷۳۲ ۱۱۶ ۰.۳ ۳ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

درهم امارات (حواله) امروز با افزایش ۰.۲۶ درصدی، از ۷,۵۴۰ (هفت هزار و پانصد و چهل ) تومان به ۷,۵۶۰ (هفت هزار و پانصد و شصت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۵۶۰ ۲۰ ۰.۲۶ 11:18
۷,۵۴۰ -۱۰.۰۰ -۰.۱۴ روز قبل
۷,۵۵۰ ۴۰ ۰.۵۲ ۳ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه امروز - یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰ مصادف با ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۳۲ درصدی به ۳,۱۲۰ (سه هزار و یکصد و بیست ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار کانادا

همچنین دلار کانادا با کاهش ۰.۲۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۱,۷۴۹ (بیست و یک هزار و هفتصد و چهل و نه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی با کاهش ۰.۰۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۸۶۴,۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد و شصت و چهار هزار) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۸۶۴,۰۰۰ -۳,۰۰۰.۰۰ ۰.۰۲  17:30
۱۱,۸۶۷,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۰.۰۱ روز قبل
۱۱,۸۶۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۰.۳۷ ۳ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه امروز با افزایش ۰.۷۵ درصدی، از ۵,۹۰۵,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و پنج هزار) تومان به ۵,۹۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۹۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۰.۷۵ 17:33
۵,۹۰۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۰.۰۸ روز قبل
۵,۹۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ ۰ ۳ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با کاهش ۰.۳۱ درصدی، از ۳,۵۲۰,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و بیست هزار) تومان به ۳,۵۰۹,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و نه هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۰.۸۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲,۱۸۹,۰۰۰ (دو میلیون و یکصد و هشتاد و نه هزار) تومان معامله شد.

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما