گزارش اقتصاد نیوز از بازار ارز و سکه

افت قیمت دلار،طلا، سکه و یورو / بورس رشد کرد

کدخبر: 445427
اقتصاد نیوز : سکه امامی با کاهش ۰.۸۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۱,۷۷۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هفتصد و هفتاد هزار) تومان معامله شد. قیمت طلا ، دلار و یورو کاهش یافت.

به گزارش اقتصادنیوز ، بازار ارز و طلای تهران امروز شاهد افت  قیمت دلار ، قیمت طلا ، قیمت سکه و قیمت یورو  بود.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا امروز با کاهش ۰.۰۷ درصدی، از ۱,۷۶۰ (یک هزار و هفتصد و شصت ) به ۱,۷۵۹ (یک هزار و هفتصد و پنجاه و نه ) دلار رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۵۹ -۱.۳۰ -۰.۰۷ 18:00
۱,۷۶۰ -۶.۹۰ -۰.۴ روز قبل
۱,۷۶۷ ۶.۲۰ ۰.۳۵ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۵۷ درصدی، از ۱,۱۶۶,۱۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و شش هزار و یکصد ) تومان به ۱,۱۵۹,۴۰۰ (یک میلیون و یکصد و پنجاه و نه هزار و چهارصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۱۵۹,۴۰۰ -۶,۷۰۰.۰۰ -۰.۵۷  17:27
۱,۱۶۶,۱۰۰ ۳,۲۰۰ ۰.۲۷ ۲ روز پیش
۱,۱۶۲,۹۰۰ -۳,۴۰۰.۰۰ -۰.۳ ۳ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا 18 عیار امروز

هر مثقال طلا 18 عیار امروز - چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۰ مصادف با ۰۶ اکتبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۵۳ درصدی به ۵,۰۲۲,۰۰۰ (پنج میلیون و بیست و دو هزار) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

در بازار امروز دلار در بازار آزاد نسبت به ۲ روز پیش، با ۸۰ تومان کاهش، ۲۷,۹۸۰ (بیست و هفت هزار و نهصد و هشتاد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۹۸۰ -۸۰.۰۰ -۰.۲۹ 17:26
۲۸,۰۶۰ ۱۱۰ ۰.۳۹ ۲ روز پیش
۲۷,۹۵۰ -۲۲۰.۰۰ -۰.۷۹ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

همچنین دلار در بازار متشکل با افزایش ۰.۰۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۷,۲۷۱ (بیست و هفت هزار و دویست و هفتاد و یک ) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۲۷۱ ۲۲ ۰.۰۸ 17:27
۲۷,۲۴۹ -۴۳.۰۰ -۰.۱۶ ۲ روز پیش
۲۷,۲۹۲ -۱۸۰.۰۰ -۰.۶۶ ۳ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

 یورو در بازار آزاد  امروز - چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۰ مصادف با ۰۶ اکتبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۸ درصدی به ۳۲,۳۵۵ (سی و دو هزار و سیصد و پنجاه و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۳۵۵ -۲۵۹.۰۰ -۰.۸  17:20
۳۲,۶۱۴ ۱۰۲ ۰.۳۱ ۲ روز پیش
۳۲,۵۱۲ -۲۴۴.۰۰ -۰.۷۶ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند، امروز به ۳۸,۰۶۱ (سی و هشت هزار و شصت و یک ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۳۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۸,۰۶۱ -۱۲۳.۰۰ -۰.۳۲  17:20
۳۸,۱۸۴ ۱۶۳ ۰.۴۲ ۲ روز پیش
۳۸,۰۲۱ -۲۸۵.۰۰ -۰.۷۵ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به ۲ روز پیش، با ۸۰ تومان کاهش، ۷,۶۴۰ (هفت هزار و ششصد و چهل ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۶۴۰ -۸۰.۰۰ -۱.۰۵ 17:26
۷,۷۲۰ ۵۰ ۰.۶۴ ۲ روز پیش
۷,۶۷۰ -۱۰.۰۰ -۰.۱۴ ۳ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه امروز با کاهش ۱.۲۶ درصدی، از ۳,۱۹۰ (سه هزار و یکصد و نود ) تومان به ۳,۱۵۰ (سه هزار و یکصد و پنجاه ) تومان رسید.

قیمت دلار کانادا امروز

همچنین دلار کانادا با کاهش ۰.۲۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۲,۱۹۳ (بیست و دو هزار و یکصد و نود و سه ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی با کاهش ۰.۸۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۱,۷۷۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هفتصد و هفتاد هزار) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۷۷۰,۰۰۰ -۱۰۱,۰۰۰.۰۰ -۰.۸۵  17:28
۱۱,۸۷۱,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۰.۰۴ ۲ روز پیش
۱۱,۸۶۶,۰۰۰ -۱۶,۰۰۰.۰۰ -۰.۱۴ ۳ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با کاهش ۰.۶۷ درصدی، از ۶,۰۹۱,۰۰۰ (شش میلیون و نود و یک هزار) تومان به ۶,۰۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و پنجاه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۰۵۰,۰۰۰ -۴۱,۰۰۰.۰۰ -۰.۶۷  11:30
۶,۰۹۱,۰۰۰ -۱۶,۰۰۰.۰۰ -۰.۲۷ ۲ روز پیش
۶,۱۰۷,۰۰۰ -۲۳,۰۰۰.۰۰ -۰.۳۸ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز - چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۰ مصادف با ۰۶ اکتبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۲۲ درصدی به ۳,۵۷۵,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و هفتاد و پنج هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی، امروز به ۲,۲۳۹,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و سی و نه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۳۱ درصدی داشته است.

به گزارش اقتصادنیوز، در معاملات امروز بورس تهران شاخص کل بورس با رشد 3 هزار و 640 واحدی نسبت به روز دوشنبه به رقم یک میلیون و 488 هزار واحد رسید. 

شاخص هم وزن نیز با رشد هزار و 790 واحدی در سطح 427 هزار و 282 واحدی ایستاد. 

اما شاخص کل فرابورس 40 واحد پائین آمد و در سطح 21 هزار و 331 واحد قرار گرفت.

 

تیتر یک
  • صدر: از این پس سلاح‌ها صرفاً باید در اختیار دولت باشــد

    اقتصادنیوز: اگرچه زمانی شبه نظامیان حامی‌ مقتدی صدر با نیروهای اشغالگر در نبرد بودند و ایالات متحده در تلاش بود وی…

از دست ندهید
بلیط هواپیما