گزارش اقتصاد نیوز از بازار ارز و سکه

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۳

کدخبر: 452217
در بازار ارز و طلای امروز قیمت دلار و قیمت طلا و قیمت سکه کاهش را تجربه کردند.

به گزارش اقتصادنیوز ، بازار ارز و طلا امروز شاهد کاهش دسته جمعی قیمت طلا ، قیمت دلار ، قیمت سکه ، قیمت درهم و قیمت یورو بود.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت اونس طلا  امروز - پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۰۴ نوامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۸۴ درصدی به ۱,۷۷۹ (یک هزار و هفتصد و هفتاد و نه ) دلار  رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار ) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۷۹ ۱۵ ۰.۸۴ 15:00
۱,۷۶۴ -۲۵.۰۰ -۱.۴۲ روز قبل
۱,۷۸۹ -۵.۳۰ -۰.۳ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۱۶۸,۴۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و هشت هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۱۶۸,۴۰۰ -۴,۶۰۰.۰۰ -۰.۳۹ 17:07
۱,۱۷۳,۰۰۰ ۴,۱۰۰ ۰.۳۴ روز قبل
۱,۱۶۸,۹۰۰ -۳,۹۰۰.۰۰ -۰.۳۴ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا 18 عیار امروز

هر مثقال طلا 18 عیار امروز با کاهش ۰.۲۷ درصدی، از ۵,۰۷۶,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتاد و شش هزار) تومان به ۵,۰۶۲,۰۰۰ (پنج میلیون و شصت و دو هزار) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

در بازار امروز دلار در بازار آزاد نسبت به روز قبل ، با ۱۰۰ تومان کاهش، ۲۷,۶۳۰ (بیست و هفت هزار و ششصد و سی ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۶۳۰ -۱۰۰.۰۰ -۰.۳۷ 17:05
۲۷,۷۳۰ ۱۸۰ ۰.۶۴ روز قبل
۲۷,۵۵۰ -۴۰.۰۰ -۰.۱۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۲۲ درصدی، از ۲۶,۷۴۴ (بیست و شش هزار و هفتصد و چهل و چهار ) تومان به ۲۶,۸۰۴ (بیست و شش هزار و هشتصد و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۸۰۴ ۶۰ ۰.۲۲ 17:06
۲۶,۷۴۴ ۱۸۵ ۰.۶۹ روز قبل
۲۶,۵۵۹ ۱۰۲ ۰.۳۸ ۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۷۷ درصدی، از ۳۲,۱۵۰ (سی و دو هزار و یکصد و پنجاه ) تومان به ۳۱,۹۰۴ (سی و یک هزار و نهصد و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۹۰۴ -۲۴۶.۰۰ -۰.۷۷  17:20
۳۲,۱۵۰ ۱۷۶ ۰.۵۴ روز قبل
۳۱,۹۷۴ ۳۴ ۰.۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

همچنین پوند با کاهش ۰.۵۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۷,۶۳۷ (سی و هفت هزار و ششصد و سی و هفت ) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۷,۶۳۷ -۲۰۶.۰۰ -۰.۵۴  17:20
۳۷,۸۴۳ ۲۹۳ ۰.۷۷ روز قبل
۳۷,۵۵۰ -۱۴۸.۰۰ -۰.۴ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

قیمت درهم امارات (حواله) امروز - پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۰۴ نوامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۵۳ درصدی به ۷,۵۴۰ (هفت هزار و پانصد و چهل ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۵۴۰ -۴۰.۰۰ -۰.۵۳  17:06
۷,۵۸۰ ۶۵ ۰.۸۵ روز قبل
۷,۵۱۵ -۱۵.۰۰ -۰.۲ ۲ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه امروز

امروز لیر ترکیه  با کاهش ۰.۶۷ درصدی به ۲,۹۵۰ (دو هزار و نهصد و پنجاه ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با کاهش ۰.۴۶ درصدی، از ۲۲,۳۴۲ (بیست و دو هزار و سیصد و چهل و دو ) تومان به ۲۲,۲۳۹ (بیست و دو هزار و دویست و سی و نه ) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه امامی

در بازار امروز سکه امامی نسبت به روز قبل ، با ۴۰۰۰۰ تومان کاهش، ۱۱,۸۲۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد و بیست هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۸۲۰,۰۰۰ -۴۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۳۴ 17:05
۱۱,۸۶۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۰.۴۶ روز قبل
۱۱,۸۰۵,۰۰۰ -۳۵,۰۰۰.۰۰ -۰.۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۰۸۰,۰۰۰ (شش میلیون و هشتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۰۸۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰.۱۶ 17:08
۶,۰۷۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۳۲ روز قبل
۶,۰۵۰,۰۰۰ -۱۵,۰۰۰.۰۰ -۰.۲۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۲۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۵۸۲,۰۰۰ (سه میلیون و پانصد و هشتاد و دو هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۶۸,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و شصت و هشت هزار) تومان قیمت خورد.

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما