دلار ریزش کرد/ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۳

کدخبر: 452219
قیمت دلار در بازار ارز امروز ریزش کرد.

به گزارش اقتصادنیوز ، قیمت دلار ، قیمت یورو و قیمت درهم در بازار ارز امروز اندکی ریزش کرد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

دلار در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۳۶ درصدی، از ۲۷,۷۳۰ (بیست و هفت هزار و هفتصد و سی ) تومان به ۲۷,۶۳۰ (بیست و هفت هزار و ششصد و سی ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۶۳۰ -۱۰۰.۰۰ -۰.۳۶  17:05
۲۷,۷۳۰ ۱۸۰ ۰.۶۴ روز قبل
۲۷,۵۵۰ -۴۰.۰۰ -۰.۱۵ ۲ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۲۲ درصدی، از ۲۶,۷۴۴ (بیست و شش هزار و هفتصد و چهل و چهار ) تومان به ۲۶,۸۰۴ (بیست و شش هزار و هشتصد و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۸۰۴ ۶۰ ۰.۲۲ 17:06
۲۶,۷۴۴ ۱۸۵ ۰.۶۹ روز قبل
۲۶,۵۵۹ ۱۰۲ ۰.۳۸ ۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد در بازار داخلی هم ۳۱,۹۰۴ (سی و یک هزار و نهصد و چهار ) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۹۰۴ -۲۴۶.۰۰ -۰.۷۸ 17:20
۳۲,۱۵۰ ۱۷۶ ۰.۵۴ روز قبل
۳۱,۹۷۴ ۳۴ ۰.۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند، امروز به ۳۷,۶۳۷ (سی و هفت هزار و ششصد و سی و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۷,۶۳۷ -۲۰۶.۰۰ -۰.۵۴  17:20
۳۷,۸۴۳ ۲۹۳ ۰.۷۷ روز قبل
۳۷,۵۵۰ -۱۴۸.۰۰ -۰.۴ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

قیمت درهم امارات (حواله) امروز - پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۰۴ نوامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۵۳ درصدی به ۷,۵۴۰ (هفت هزار و پانصد و چهل ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۵۴۰ -۴۰.۰۰ -۰.۵۳  17:06
۷,۵۸۰ ۶۵ ۰.۸۵ روز قبل
۷,۵۱۵ -۱۵.۰۰ -۰.۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ لیر ترکیه

قیمت لیر ترکیه امروز - پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۰۴ نوامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۶۷ درصدی به ۲,۹۵۰ (دو هزار و نهصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر لیر ترکیه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۹۵۰ -۲۰.۰۰ -۰.۶۷  17:00
۲,۹۷۰ -۳۰.۰۰ -۱.۰۲ روز قبل
۳,۰۰۰ ۰.۰۰ ۰ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با کاهش ۰.۴۶ درصدی، از ۲۲,۳۴۲ (بیست و دو هزار و سیصد و چهل و دو ) تومان به ۲۲,۲۳۹ (بیست و دو هزار و دویست و سی و نه ) تومان رسید.

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما