قیمت طلا و دلار امروز ۲۴ فروردین ۱۴۰۱

کدخبر: 488430
اقتصادنیوز: امروز قیمت طلا 18 عیار و قیمت دلار متشکل کاهش را تجربه کردند.

به گزارش اقتصادنیوز،  امروز قیمت طلا 18 عیار و قیمت دلار متشکل کاهش را تجربه کردند. 


در اکو ایران ببینید؛ 

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۸۰ (یک هزار و نهصد و هشتاد ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار ) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۸۰ ۶.۷۰ ۰.۳۳ 15:00
۱,۹۷۴ ۲۶ ۱.۳ روز قبل
۱,۹۴۸ ۱.۰۰ ۰.۰۵ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

 

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۳۱۴,۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و چهارده هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۱۴,۶۰۰ -۷,۸۰۰.۰۰ -۰.۵۹  16:12
۱,۳۲۲,۴۰۰ ۲,۳۰۰ ۰.۱۷ روز قبل
۱,۳۲۰,۱۰۰ ۹۰۰ ۰.۰۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

 

هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۵,۶۹۶,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و نود و شش هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۷ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

در بازار امروز دلار در بازار متشکل نسبت به روز قبل ، با ۱۲۷ تومان کاهش، ۲۴,۹۸۰ (بیست و چهار هزار و نهصد و هشتاد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۹۸۰ -۱۲۷.۰۰ -۰.۵۱ 16:12
۲۵,۱۰۷ -۳۳.۰۰ -۰.۱۴ روز قبل
۲۵,۱۴۰ ۴.۰۰ ۰.۰۱ ۲ روز پیش

 

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی