گزارش اقتصاد نیوز از بازار ارز و سکه

نرخ دلار ، طلا و سکه امروز شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱

کدخبر: 511590
اقتصادنیوز : در بازار امروز قیمت درهم و قیمت سکه گرمی در حالی ثبات را تجربه کرد که قیمت دلار ؛ قیمت سکه و قیمت طلا در حال افزایش بود.

به گزارش اقتصادنیوز ؛ در بازار امروز  قیمت طلا ، قیمت سکه و قیمت دلار بالا رفت اما قیمت درهم ثبات را تجربه کرد. 

آخرین نرخ اونس طلا

امروز هر اونس طلا با رشد ۰.۱۴ درصدی به ۱,۷۶۷ (یک هزار و هفتصد و شصت و هفت ) دلار  رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۶۷ ۲.۵۰ ۰.۱۴ 06:00
۱,۷۶۴ ۱۲ ۰.۶۹ روز قبل
۱,۷۵۲ ۳۲ ۱.۸ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۳۷۶,۷۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفتاد و شش هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۹۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۷۶,۷۰۰ ۱۲,۷۰۰ ۰.۹۲ 15:45
۱,۳۶۴,۰۰۰ ۸,۶۰۰ ۰.۶۳ ۲ روز پیش
۱,۳۵۵,۴۰۰ -۹۰۰.۰۰ -۰.۰۷ ۳ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا 18 عیار امروز

هر مثقال طلا 18 عیار امروز - شنبه ۰۸ مرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۳۰ جولای ۲۰۲۲ - با رشد ۱.۰۳ درصدی به ۵,۹۶۶,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و شصت و شش هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر مثقال طلا 18 عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۹۶۶,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰ ۱.۰۳ 15:45
۵,۹۰۴,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۰.۵۹ ۲ روز پیش
۵,۸۶۹,۰۰۰ -۶,۰۰۰.۰۰ -۰.۱۱ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

دلار در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۹۲۰ (سی و یک هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۲۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۹۲۰ ۹۰ ۰.۲۸ 15:44
۳۱,۸۳۰ -۹۰.۰۰ -۰.۲۹ ۲ روز پیش
۳۱,۹۲۰ ۴۰ ۰.۱۲ ۳ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۷,۶۸۷ (بیست و هفت هزار و ششصد و هشتاد و هفت ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۶۸۷ ۲۷ ۰.۰۹ 11:28
۲۷,۶۶۰ -۱۳.۰۰ -۰.۰۵ ۲ روز پیش
۲۷,۶۷۳ ۱۷ ۰.۰۶ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۱.۰۸ درصدی، از ۳۲,۲۵۰ (سی و دو هزار و دویست و پنجاه ) تومان به ۳۲,۶۰۴ (سی و دو هزار و ششصد و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۶۰۴ ۳۵۴ ۱.۰۸ 15:20
۳۲,۲۵۰ -۱۵۸.۰۰ -۰.۴۹ ۲ روز پیش
۳۲,۴۰۸ ۶۹ ۰.۲۱ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

امروز پوند با رشد ۰.۵۱ درصدی به ۳۸,۷۸۴ (سی و هشت هزار و هفتصد و هشتاد و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۸,۷۸۴ ۲۰۰ ۰.۵۱ 15:20
۳۸,۵۸۴ ۱۴۳ ۰.۳۷ ۲ روز پیش
۳۸,۴۴۱ ۲۰۸ ۰.۵۴ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله) امروز - شنبه ۰۸ مرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۳۰ جولای ۲۰۲۲ - به ۸,۷۹۰ (هشت هزار و هفتصد و نود ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۷۹۰ ۰.۰۰ ۰ 11:28
۸,۷۹۰ -۲۰.۰۰ -۰.۲۳ ۲ روز پیش
۸,۸۱۰ -۲۰.۰۰ -۰.۲۳ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا، امروز به ۲۴,۹۲۸ (بیست و چهار هزار و نهصد و بیست و هشت ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۴۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار کانادا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۹۲۸ ۱۰۴ ۰.۴۱ 15:20
۲۴,۸۲۴ ۰.۰۰ ۰ ۲ روز پیش
۲۴,۸۲۴ ۶۰ ۰.۲۴ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی، امروز به ۱۴,۹۹۱,۰۰۰ (چهارده میلیون و نهصد و نود و یک هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۸۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۹۹۱,۰۰۰ ۱۲۳,۰۰۰ ۰.۸۲ 15:46
۱۴,۸۶۸,۰۰۰ -۹,۰۰۰.۰۰ -۰.۰۷ ۲ روز پیش
۱۴,۸۷۷,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰.۱۲ ۳ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه امروز با افزایش ۰.۳۶ درصدی، از ۸,۲۲۰,۰۰۰ (هشت میلیون و دویست و بیست هزار) تومان به ۸,۲۵۰,۰۰۰ (هشت میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۲۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۰.۳۶ 11:30
۸,۲۲۰,۰۰۰ -۱۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۱۳ ۲ روز پیش
۸,۲۳۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰.۱۲ ۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه امروز - شنبه ۰۸ مرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۳۰ جولای ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۵۷ درصدی به ۵,۲۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی، امروز به ۳,۰۵۵,۰۰۰ (سه میلیون و پنجاه و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۱۶ درصدی داشته است.

تیتر یک
  • آیا ۱۲ ایستگاه متروه تا آخر سال راه اندازی می‌شود؟

    اقتصادنیوز: با وجود تشکیل قرارگاه حمل و نقل و تاکید مدیران شهری به موضوع حمل و نقل عمومی و مترو ، هنوزجلسه ای با حضور…

از دست ندهید
فلای تودی