گزارش اقتصادنیوز از بازار ارز و سکه

نرخ طلا و سکه امروز چهار شنبه 3 اسفند 1401

کدخبر: ۵۵۶۹۵۶
اقتصادنیوز: امروز قیمت سکه و قیمت طلا 18 عیار صعود کرد.
نرخ طلا  و سکه امروز چهار شنبه 3 اسفند 1401

به گزارش  اقتصادنیوز ، در بازار امروز قیمت سکه و قیمت طلا افزایش یافت. 

آخرین نرخ اونس طلا

امروز هر اونس طلا با رشد ۰.۳ درصدی به ۱,۸۳۹ (یک هزار و هشتصد و سی و نه ) دلار  رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۳۹ ۵.۷۰ ۰.۳ 15:00
۱,۸۳۳ -۷.۹۰ -۰.۴۴ روز قبل
۱,۸۴۱ -۱.۱۰ -۰.۰۶ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با رشد ۲.۰۵ درصدی به ۲,۳۹۴,۸۰۰ (دو میلیون و سیصد و نود و چهار هزار و هشتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۹۴,۸۰۰ ۴۹,۳۰۰ ۲.۰۵ 15:17
۲,۳۴۵,۵۰۰ -۴,۳۰۰.۰۰ -۰.۱۹ روز قبل
۲,۳۴۹,۸۰۰ ۱۰۹,۸۰۰ ۴.۶۷ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا 18 عیار امروز

امروز هر مثقال طلا 18 عیار به ۱۰,۳۶۷,۰۰۰ (ده میلیون و سیصد و شصت و هفت هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

دلار مبادله ای، امروز به ۴۱,۵۴۹ (چهل و یک هزار و پانصد و چهل و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۱,۵۴۹ ۰.۰۰ ۰ 11:37
۴۱,۵۴۹ ۴۱,۵۴۹ ۱۰۰ روز قبل
۰.۰۰ ۰.۰۰ NAN امروز

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۴۴,۱۷۹ (چهل و چهار هزار و یکصد و هفتاد و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۴,۱۷۹ -۱۲۸.۰۰ -۰.۲۸  15:20
۴۴,۳۰۷ -۳,۵۴۱.۰۰ روز قبل
۴۷,۸۴۸ -۴.۰۰ -۰.۰۱ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

امروز پوند به ۵۰,۱۹۵ (پنجاه هزار و یکصد و نود و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۰,۱۹۵ -۱۵۸.۰۰ -۰.۳۲ 15:20
۵۰,۳۵۳ -۳,۴۸۸.۰۰ -۶.۹۳ روز قبل
۵۳,۸۴۱ -۱۴.۰۰ -۰.۰۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

امروز درهم امارات (حواله)  با رشد ۳.۰۸ درصدی به ۱۴,۲۸۰ (چهارده هزار و دویست و هشتاد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۲۸۰ ۴۴۰ ۳.۰۸ 15:17
۱۳,۸۴۰ -۱۶۰.۰۰ -۱.۱۶ روز قبل
۱۴,۰۰۰ ۲۰۰ ۱.۴۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ لیر ترکیه

امروز لیر ترکیه با رشد ۱.۴۹ درصدی به ۲,۶۸۰ (دو هزار و ششصد و هشتاد ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار کانادا

امروز دلار کانادا با کاهش ۰.۷۶ درصدی به ۳۰,۶۵۹ (سی هزار و ششصد و پنجاه و نه ) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه امامی

امروز سکه امامی  با رشد ۰.۹۷ درصدی به ۲۹,۵۹۴,۰۰۰ (بیست و نه میلیون و پانصد و نود و چهار هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۵۹۴,۰۰۰ ۲۸۹,۰۰۰ ۰.۹۷ 15:18
۲۹,۳۰۵,۰۰۰ -۴۳۸,۰۰۰.۰۰ -۱.۵ روز قبل
۲۹,۷۴۳,۰۰۰ ۸۹۲,۰۰۰ ۲.۹۹ ۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

امروز نیم سکه با رشد ۱.۲۸ درصدی به ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱.۲۸ 15:18
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ -۵۰۰,۰۰۰.۰۰ -۳.۲۵ روز قبل
۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۲.۵۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

امروز ربع سکه به ۱۰,۳۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

امروز هر سکه گرمی با رشد ۵.۴۵ درصدی به ۵,۵۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

تیتر یک
از دست ندهید
کارگزاری مفید