گزارش اقتصادنیوز از بازار ارز و طلا

نرخ طلا، دلار و سکه امروز سه شنبه 24 مرداد 1402

کدخبر: ۵۹۲۲۵۹
اقتصادنیوز:در بازار امروز قیمت طلا 18 عیار و قیمت سکه پایین آمد.
نرخ طلا، دلار و سکه امروز سه شنبه 24 مرداد 1402

به گزارش اقتصادنیوز،  قیمت سکه و قیمت طلا در بازار امروز نزولی شد.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۰۵ (یک هزار و نهصد و پنج )دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۰۵ -۶.۸۰ -۰.۳۵ 18:00
۱,۹۱۲ -۱.۳۰ -۰.۰۷ روز قبل
۱,۹۱۳ -۱.۰۰ -۰.۰۶ ۳ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۳۱۳,۵۰۰ (دو میلیون و سیصد و سیزده هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۱۳,۵۰۰ -۱۰,۹۰۰.۰۰ -۰.۴۷ 16:28
۲,۳۲۴,۴۰۰ -۶,۰۰۰.۰۰ -۰.۲۶ روز قبل
۲,۳۳۰,۴۰۰ ۳۷,۴۰۰ ۱.۶ ۲ روز پیش

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۱۰,۰۲۱,۰۰۰ (ده میلیون و بیست و یک هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۸ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

دلار در بازار آزاد، امروز به ۴۹,۱۵۰ (چهل و نه هزار و یکصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۹,۱۵۰ -۱۵۰.۰۰ -۰.۳ 16:22
۴۹,۳۰۰ ۴۰۰ ۰.۸۱ روز قبل
۴۸,۹۰۰ ۳۵۰ ۰.۷۱ ۲ روز پیش

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۳,۷۶۰ (پنجاه و سه هزار و هفتصد و شصت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۳,۷۶۰ -۱۸۸.۰۰ -۰.۳۴ 17:20
۵۳,۹۴۸ ۳۹۸ ۰.۷۳ روز قبل
۵۳,۵۵۰ ۳۸۳ ۰.۷۱ ۲ روز پیش

قیمت پوند امروز

پوند، امروز به ۶۲,۴۳۰ (شصت و دو هزار و چهارصد و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۲,۴۳۰ -۱۳۱.۰۰ -۰.۲ 17:20
۶۲,۵۶۱ ۴۴۹ ۰.۷۱ روز قبل
۶۲,۱۱۲ ۴۴۴ ۰.۷۱ ۲ روز پیش

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

درهم امارات (حواله)، امروز به ۱۳,۶۰۰ (سیزده هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۶۰۰ -۳۰.۰۰ -۰.۲۲ 16:22
۱۳,۶۳۰ ۳۰ ۰.۲۲ روز قبل
۱۳,۶۰۰ ۱۴۰ ۱.۰۲ ۲ روز پیش

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا، امروز به ۳۶,۴۱۵ (سی و شش هزار و چهارصد و پانزده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۲ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی، امروز به ۲۷,۹۸۳,۰۰۰ (بیست و هفت میلیون و نهصد و هشتاد و سه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۹۸۳,۰۰۰ -۲۱۸,۰۰۰.۰۰ -۰.۷۷ 16:28
۲۸,۲۰۱,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۷۱ روز قبل
۲۸,۴۰۱,۰۰۰ ۷۱۶,۰۰۰ ۲.۵۲ ۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۶۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ -۲۵۰,۰۰۰.۰۰ -۱.۶۵ 16:28
۱۵,۳۵۰,۰۰۰ ۰.۰۰ ۰ روز قبل
۱۵,۳۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۲.۲۸ ۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه، امروز به ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۹۹ درصدی داشته است.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی، امروز به ۶,۱۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.

تیتر یک
از دست ندهید
کارگزاری مفید