روسای کمیسیون های حمل و نقل و اجتماعی مشخص شدند

کدخبر: 436779
اقتصادنیوز :‌ سید جعفر تشکری هاشمی به عنوان رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل و نرگس معدنی پور به عنوان رییس کمیسیون اجتماعی انتخاب شدند .

به گزارش اقتصادنیوز ، دو کمیسیون عمران و حمل و نقل و  فرهنگی ، اجتماعی روسای خود را در نخستین جلسه انتخاب کردند .

ریاست کمیسیون حمل و نقل را سید جعفر تشکری هاشمی بر عهده گرفته است . همچنین نخستین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی با شرکت چهار عضو این کمیسیون یعنی ها نرگس معدنی پور زهرا شمس احسان و آقایان سید احمد علوی و علیرضا نادعلی تشکیل شد. بر اساس تصمیمات و رای گیری صورت پذیرفته موارد ذیل مصوب شد:

 نرگس معدنی پور به عنوان رئیس کمیسیون، علیرضا نادعلی به عنوان نائب رئیس و سرکار خانم زهرا شمس احسان به عنوان مخبر کمیسیون انتخاب شد.

 همچنین مسئولین کمیته های کمیسیون فرهنگی اجتماعی به شرح ذیل انتخاب شدند:

 رئیس کمیته اجتماعی: زهرا شمس احسان

 رئیس کمیته مشارکت های مردمی: سید احمد علوی

رئیس کمیته فرهنگی: علیرضا نادعلی

رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی: سید احمد علوی

رئیس کمیته ورزشی: زهرا شمس احسان

رئیس کمیته هنری: علیرضا نادعلی 

رئیس کمیته شهر دوست‌دار کودک: زهرا شمس احسان 

رئیس کمیته دینی: علیرضا نادعلی

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما