کدخبر: ۱۳۶۵۳۳ لینک کوتاه

«ختوقا» یک ماهه ۳۷۱۴۸ میلیون ریال سود واگذاری کسب کرد

این شرکت در ابتدای دی ماه سال جاری و با سرمایه ۲۶۶ میلیارد و ۶۳۰ میلیون ریال، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۱۱ میلیارد و ۳۲۱ میلیون ریال و مبلغ ۴۸ میلیارد و ۴۶۹ میلیون ریال واگذار و از این بابت معادل ۳۷ میلیارد و ۱۴۸ میلیون ریال سود شناسایی کرد.

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران در دوره یک ماهه منتهی به 30 دی ماه 94 از بابت فروش تعدادی از سهام چند شرکت بورسی معادل 37 میلیارد و 148 میلیون ریال سود کسب کرد.

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی به 30 دی ماه 94 را بصورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، این شرکت در ابتدای دی ماه سال جاری و با سرمایه 266 میلیارد و 630 میلیون ریال، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 11 میلیارد و 321 میلیون ریال و مبلغ 48 میلیارد و 469 میلیون ریال واگذار و از این بابت معادل 37 میلیارد و 148 میلیون ریال سود شناسایی کرد و در همین دوره سهام هیچ شرکت بورسی را خریداری نکرد.

گفتنی است «ختوقا» در دی ماه امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 191 میلیارد و 483 میلیون ریال و ارزش بازار 298 میلیارد و 985 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

طی این دوره یک ماهه بهای تمام شده آن معادل 11 میلیارد و 321 میلیون ریال کاهش یافت و به 180 میلیارد و 162 میلیون ریال رسید در حالی که ارزش بازار آن نیز معادل 30 میلیارد و 817 میلیون ریال کاهش یافت و به 268 میلیارد و 168 میلیون ریال رسید .

منبع: سنا