کدخبر: ۱۲۰۵۰۱ لینک کوتاه

نگاهی به صورت مالی «ونفت»

شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ مبلغ ۶۲۹ میلیارد و ۸۷ میلیون ریال سود انباشته در حساب های خود منظور کرد.

به گزارش اقتصادنیوز، شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت صورت های مالی یکساله گذشته خود را بصورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش «ونفت» در سال گذشته مبلغ 247 میلیارد و 937 میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری و فروش سرمایه گذاری ها داشت.

از درآمد این شرکت هزینه های اداری، عمومی و هزینه های عملیاتی کسر شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ 140 میلیارد و 180 میلیون ریال رسید.

از سود عملیاتی نیز هزینه های مالی کسر و درآمدهای متفرقه به آن افزوده شد و معادل 155 میلیارد و 422 میلیون ریال سود خالص بدست آمد و بر این اساس مبلغ 127 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال افزوده شد و در نهایت مبلغ 629 میلیارد و 87 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.