کدخبر: ۱۵۶۰۶۰ لینک کوتاه

راه آهن زیان ده است

رئیس هیئت مدیره شرکت حمل و نقل ریلی رجا با بیان این‌که نمی‌توانیم خدمات‌رسانی در شان مردم ارائه دهیم، گفت: زیان رجا از محل خدمات تکلیفی ۵۰۰ میلیارد تومان است.

به گزارش تسنیم، سید محمد راشدی با بیان این‌که کیفیت را فدای کمیت نمی‌کنیم، اظهار کرد: در راستای مدیریت مباحث مالی شرکت، شاید خیلی از هزینه‌ها را کاهش دهیم ولی نوسازی را در صورت حمایت دولت به جد پیگیری خواهیم کرد.

وی با یادآوری این‌که رجا از سال 88 و پس از واگذاری هیچ یارانه‌ای از بابت خدمات تکلیفی دولت دریافت نکرده است خاطرنشان کرد: علیرغم این مسئله، رجا همچنان خدمات تکلیفی را از بابت قطارهای محلی و حومه‌یی و برخی مسیرهای دیگر انجام می‌دهد که منجر به زیان شرکت می‌شود.

وی میزان زیان رجا از بابت خدمات تکلیفی و ... طی سالیان اخیر را بالغ بر 500 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: علیرغم توقعات دست‌اندرکاران و مطالبات هم‌وطنان، در بخش نوسازی ناوگان هنوز هیچ‌گونه کمکی به شرکت رجا نشده است.

راشدی با اشاره به میانگین سن 31 سال ناوگان مسافری گفت: متأسفانه خدمات‌رسانی مطلوب و در شأن ملت عزیزمان با این ناوگان فرسوده امکان‌پذیر نیست.

رئیس هیأت مدیره رجا با اشاره به زمان بودجه‌ریزی برای سال آینده و مراحل تصویب آن در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: قطعاً نمایندگان محترم نیز در این برهه با دقت نظر بر توسعه حمل و نقل ریلی به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور، حمایت‌های خاص خود را در تخصیص بودجه از این صنعت باید به منصه ظهور برسانند.