کدخبر: ۱۷۸۵۷۷ لینک کوتاه

رشد۶درصدی مصرف بنزین

بدلیل اجرای نشدن کامل فازدوم هدفمندی یارانه‌ها پیش بینی می شود مصرف بنزین از سال ۹۶ به بعد رشد ۶ درصدی را تجربه می کند.

 

به گزارش خبرنگار مهر، با در نظر گرفتن افزایش حجم مصرف بنزین در تابستان، طبق روال همه ساله، و با توجه به افتتاح فاز دوم پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس تا پایان سال ۹۶، به بررسی روند تولید و مصرف بنزین طی سال های آتی پرداختیم. طبق آمار به دست آمده به موجب اجرای نشدن کامل فاز دوم هدفمندی یارانه ها پیش‌بینی می‌شود مصرف بنزین از سال ۹۶ به بعد رشد ۶ درصدی را تجربه می‌کند. نمودار زیر نشان دهنده روند این رشد است.

برآورد مصرف بنزین برای سال های آینده( میلیون لیتر در روز)

 

از سویی دیگر در خصوص تولید بنزین سناریو مرجعی که به عنوان راهکار تامین بنزین برای سال‌های آینده می‌توان در نظر گرفت دارای مفروضات مختلفی است؛ نخست اینکه راه اندازی فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس و پایان طرح های افزایش تولید پالایشگاه های بندرعباس و لاوان در سال ۹۶؛ دوما اتمام پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس در سال ۹۶  و در نهایت حفظ تولید فعلی بنزین ( ۶۱ میلیون لیتر درروز) برای سال های آینده . در این صورت میزان تولید و مصرف بنزین در سال های آتی به صورت نمودار زیر است:

مقایسه میزان برآوردی تولید و مصرف بنزین در سال های آتی ( میلیون لیتر در روز)

 

همانطور که در نمودار بالا مشخص است در سال های آینده با تحقق سطوح تولید، می توان بخشی از تولید بنزین را که مازاد بر میزان نیاز است را به کشورهای دیگر صادر کرد؛ میزان صادرات بنزین طی سال های آینده به صورت زیر است:

میزان برآوردی صادرات بنزین طبق سناریو مطرح شده ( میلیون لیتر در روز)

 

از طرفی تولید، مصرف و مازاد قابل صادرات گازوییل را برای سال های آتی به صورت زیر قابل پیش بینی است:

مقدار مصرف، تولید و صادرات نفت‌گاز در سال های آتی ( میلیون لیتر در روز)