کدخبر: ۱۷۹۰۹۵ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

آمار جدید از رشد اقتصادی ایران

براساس نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران برمبنای سال پایه ۱۳۹۰ نرخ رشد محصول ناخالص داخلی(به قیمت بازار)در سال۱۳۹۵، ۱۱.۱ درصد بوده است.

به گزارش مهر، مرکز آمار ایران با ارائه گزارشی جدید اعلام کرد که رشد اقتصادی سال گذشته در صورتی که سال پایه را ۱۳۹۰ در نظر بگیریم، معادل ۱۱.۱ درصد بوده است.

در گزارش مرکز آمار ایران آمده است: براساس نتایج حساب های ملی فصلی مرکزآمارایران برمبنای سال پایه ۱۳۹۰ نرخ رشد محصول ناخالص داخلی(به قیمت بازار)در سال۱۳۹۵، ۱۱.۱ درصد بوده است. 

نتایج مذکور حاکی است رشته فعالیت های گروه کشاورزی۲،گروه صنعت(شامل :معدن،صنعت،انرژی وساختمان)۱۸.۱ وفعالیت های گروه خدمات ۵.۸ درصد رشد داشته است. اطلاعات بیشتر از طریق این فایل  و این فایل قابل دستیابی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران پیش از این نرخ رشد اقتصادی سال گذشته را بر مبنای سال پایه ۱۳۷۶،  با احتساب نفت ۸.۳ درصد و بدون نفت را ۶.۳ درصد اعلام کرده بود.