هرم جمعیتی در سال 1400+ اینفو

کدخبر: ۲۰۶۴۱۳
سازمان برنامه و بودجه ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در سال‌های برنامه ششم توسعه,؛ ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ (ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ) را منتشر کرد.
اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید
    صداوسیما و خبرگزاری رسمی دولت شهادت ابراهیم رئیسی را تایید کردند در سوگ ابراهیم رئیسی