کدخبر: ۲۱۲۹۲۹ لینک کوتاه

صنعت ریلی خودکفاترین بخش حمل و نقلی ایران

دبیرانجمن شرکت های حمل و نقل ریلی گفت: خروج آمریکا از برجام و بازگشت احتمالی تحریم ها نمی تواند تاثیری بر توسعه صنعت ریلی چه در بخش زیرساخت و چه در بخش ناوگان داشته باشد.

مجید بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تاثیر خروج آمریکا از برجام بر صنعت ریلی گفت: صنعت ریلی ایران ۹۰ سال است که همواره با نگاه توسعه ای و رو به رشد فعالیت دارد و همه ۴۰ سال بعد از انقلاب همواره تحریم بوده ایم، بنابراین احتمال بازگشت تحریم ها نمی تواند تاثیر چندانی بر این صنعت داشته باشد. اگر چه در دوره برجام گشایش هایی برای این صنعت به خصوص در زمینه خرید ناوگان نو ایجاد شد، اما در صورت بازگشت تحریم ها نیز امکان تامین ناوگان ریلی با استفاده از روش های جایگزین و مسیرهای غیربانکی امکانپذیر خواهد بود.

وی درباره تاثیر بازگشت احتمالی تحریم ها بر بخش زیربنایی ریلی اظهار داشت: حوزه زیربنایی ریلی کمترین وابستگی به خارج را دارد و ما در این حوزه چه در بخش مهندسی و چه در بخش تولید قطعات کاملا خودکفا هستیم. تنها در بخش ریل است که واردکننده ایم، ولی با توجه به اینکه خط تولید ریل در داخل ایجاد شده ولی هنوز فعال نیست، امکان فعال کردن خط تولید ریل ملی هم در صورت هماهنگی میان تولیدکننده و شرکت راه آهن یا شرکت ساخت و توسعه وجود خواهد داشت.

دبیر انجمن شرکت های ریلی ادامه داد: در زمینه ناوگان اگر چه همه شرکت های تولید واگن در یکی دو سال اخیر به دلیل افزایش سفارشات شرکت های ریلی فعال شده اند اما در مواردی همچنان واردات واگن داریم که با توجه به اینکه تکنولوژی تولید ناوگان و واگن چندان پیچیده نیست و مهندسان ایرانی توان فعال کردن آن را دارند، امکان کاهش واردات در این زمینه وجود دارد.

بابایی بیشترین وابستگی در بخش ناوگان را واردات لوکوموتیو عنوان و تصریح کرد: این وابستگی در بخش واگن های مسافری و باری بسیار کمتر است و در صورت بازگشت تحریم ها تنها ممکن است هزینه تامین ناوگان برای شرکت های ریلی افزایش یابد که علت آن هم تحریم های بانکی است و ما مجبوریم ناوگان ریلی را از مسیرهایی غیر از قراردادهای بانکی خریداری کنیم.