قیمت اوراق تسهیلات مسکن امروز چهارشنبه 2 خرداد + جدول

کدخبر: 215761
اقتصادنیوز: بانک مسکن آخرین قیمت اوراق تسهیلات مسکن را اعلام کرد.

به گزارش اقتصادنیوز، بانک مسکن قیمت هر برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را در تاریخ 1397/3/2 اعلام کرد. قیمت‌های جدول به ریال است.

 

نماد عنوان قیمت دیروز قیمت امروز بیشترین قیمت امروز کمترین قیمت امروز قیمت عرضه قیمت تقاضا
تسه95041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر ماه 95 645,590 636,721 648,699 628,000 640,980 628,566
تسه95051 امتیاز تسهیلات مسکن مردادماه95 647,627 649,270 660,000 635,000 654,998 636,000
تسه95061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 95 650,676 643,167 655,000 635,010 651,999 635,558
تسه95071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر 95 641,210 640,696 649,999 630,001 649,999 632,100
تسه95081 امتیاز تسهیلات مسکن آبانماه 95 652,340 643,023 645,000 622,044 673,000 0
تسه95091 امتیاز تسهیلات مسکن آذرماه 95 647,599 629,759 645,000 621,001 650,000 626,500
تسه95101 امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه 95 649,336 640,959 650,000 626,011 670,000 641,000
تسه95111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ماه95 650,163 646,967 670,000 621,000 625,003 0
تسه95121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفندماه95 655,346 645,312 660,000 626,000 660,000 650,000
تسه96011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین96 657,689 641,709 670,000 624,805 660,000 624,805
تسه96021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت96 656,521 648,290 656,521 624,000 640,000 0
تسه96031 امتیاز تسهیلات مسکن خرداد 96 655,578 642,986 655,578 633,333 650,000 0
تسه96041 امتیاز تسهیلات مسکن تیر96 659,596 650,853 660,000 627,144 640,000 0
تسه96051 امتیاز تسهیلات مسکن مرداد 96 658,965 649,980 660,000 638,000 650,000 645,000
تسه96061 امتیاز تسهیلات مسکن شهریور 96 658,223 646,156 670,000 625,312 626,004 0
تسه96071 امتیاز تسهیلات مسکن مهر96 662,780 653,131 660,000 630,111 650,000 645,000
تسه96081 امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 654,353 651,318 665,000 650,000 650,000 0
تسه96091 امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 662,213 647,284 667,000 629,103 640,000 630,000
تسه96101 امتیاز تسهیلات مسکن دی96 663,972 653,786 668,887 630,777 650,000 631,000
تسه96111 امتیاز تسهیلات مسکن بهمن96 663,928 650,821 670,000 630,732 644,000 640,000
تسه96121 امتیاز تسهیلات مسکن اسفند96 665,508 652,528 680,000 632,233 650,000 573,169
تسه97011 امتیاز تسهیلات مسکن فروردین97 672,948 661,058 684,000 639,301 662,186 658,000
تملی7021 تسهیلات مسکن ب. ملی-اردیبهشت97 674,272 650,000 650,000 650,000 0 650,000
تسه97021 امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت97 660,000 640,465 661,101 631,000 642,000 641,000

 

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما