کدخبر: ۲۲۸۵۱۳ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد
کارنامه روسای بانک مرکزی ایران در 3 دهه + نمودار

کارنامه روسای بانک مرکزی ایران در ۳ دهه + نمودار

اقتصادنیوز: کارنامه ۳۰ ساله بانک مرکزی براساس رشد نقدینگی و پایه پولی، شاهد نسبی بر عملکرد روسای این نهاد پولی است.

به گزارش اقتصادنیوز: با توجه به دامنه اثر تصمیمات دولت نمی‌توان شاخص بدون انحرافی از عملکرد روسای بانک مرکزی ارائه کرد به خصوص اینکه در دهه گذشته مختصات فضای سیاسی و تحریم‌ها نیز به‌عنوان متغیرهایی اثرگذار بر تابع عملکرد بانک مرکزی  موثر بوده‌اند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها از کشورهای توسعه‌یافته گرفته تا همسایگان غربی و شرقی ایران، استقلال سیاست‌گذاری پولی سبب تناسب وظایف، مسوولیت‌ها و حوزه اختیارات بانک مرکزی شده است. حال باید دید بانک مرکزی در دوره بیستمین رئیس‌کل تا چه حد در سیاست‌گذاری تحت تاثیر انگیزه‌های سیاسی (و نه اقتصادی) قرار خواهد گرفت.

تمام روسای بانک مرکزی ایران