کدخبر: ۲۷۹۵۷۵ لینک کوتاه

محاسبه نرخ ارز از طریق فرمول ریاضی دردی از بازار ارز دوا نمی کند

اقتصادنیوز:شرایط فعلی بازار ایران بیش از هر زمانی نگاه به آینده دارد و آینده نا مشخص اقتصاد ایران و عملکرد سیاستمداران ما و دشمنان ما ممکن است که با گذشته هیچ شباهتی نداشته باشد. پس سطوح قیمت ارز نیز ممکن است که با گذشته هیچ شباهتی نداشته باشد.

به گزارش اقتصادنیوز حسین راهداری، تحلیگر ارزی در تحلیل خود عنوان کرد: به نظر من صحبت از نرخ واقعی ارز، مشکل دارد بخصوص وقتی که قرار نیست که قیمت هیچوقت با این نرخ محاسبه شده، یکی باشد!!!

وی در خصوص به نرخ واقعی ارز تصریح کرد: مدل های محاسبه نرخ واقعی ارز، همگی معطوف به گذشته هستند. اما ارزش یک ارز بیش از گذشته، بر اساس انتظارات آینده و دخالت بازیگران عمده بازار که عمدتا انسانی و تا حدود زیادی سیاسی هستند، تعیین می شود. با وجود اینکه تورم و تحلیل گذشته میزان نقدینگی در تحلیل بازار ارز مهم هستند؛ اما کافی نیستند و آینده این پارامترها در کنار پارامترهای سیاسی و اقتصادی دیگر، مهمتر از گذشته آنها است.

راهداری گفت: به همین دلیل است که ارزش ارز، همان قیمتی است که ارز با آن در هر حال معامله است نه قیمتی که از فرمول دوستان در می آید!! این قیمت می تواند در اثر دخالت و دستکاری دولت ایران و سرکوب نرخ ارز و یا با دستکاری و دخالت دولت آمریکا و در اثر تحریم ها شکل بگیرد اما هرچه هست محرک اصلی بازار ارز  تحولات آتی سیاسی و اقتصادی است که همین امر می تواند شرایط ارزی را با گذشته کاملا متفاوت کند. بنابراین محاسبه یک عدد بر اساس اطلاعات گذشته کار ریاضی خوبی است اما دردی از بازار ارز دوا نمی کند و سیگنال ارزشمندی به سیاستگذار و معامله گران نمی دهد.

وی یکی از تاثیرگذارتیرن موارد در بازار ارز را اتفاقات بین المللی در حوزه فارکس دانشت و عنوان کرد: یکی از این اتفاقات مربوط به شروع چاپ یورو است. در حوزه یورو در ابتدای سال 2015، برابری یورو در برابر دلار که در سال قبل از  آن نزدیک 1.3 بود، تا زیر 1.05 نیز آمد. یعنی بیش از 20 درصد سقوط. سپس در ابتدای سال 2018 و بر خلاف جهت اینکه نرخ بهره در آمریکا رو به رشد بود، یورو در برابر دلار تقویت شد و تا 1.25 هم رسید. سپس در ادامه یورو آرام آرام نزول کرده و امروز حدود 1.125 است. در تمامی این 4 سال، سیاست های پولی هر دو حوزه مشخص بوده و تورم این دو حوزه نیز تفاوت چندانی نداشته است. حال دلیل اینهمه نوسان چیست؟ به راستی نرخ واقعی یورو در برابر دلار چقدر است؟

راهداری افزود: یکی دیگر از این اتفاقات مربوط به ین ژاپن در سال های 2011 و 2012 است که به شدت در برابر دلار آمریکا تقویت شد به طوری که یک دلار در برابر 100 ین ژاپن به زیر 80 رسید. در سال 2013 دولت ژاپن برنامه چاپ پول را شروع کرد و موفق شد که حتی ین را تا سطح 125 نیز تضعیف کند. یعنی نزدیک به بیش از 50 درصد کاهش ارزش ین ژاپن. در ادامه و بر خلاف کاهش چاپ پول در آمریکا و حتی افزایش نرخ بهره، ین ژاپن برعکس در برابر دلار آمریکا تقویت شده است و هم اکنون هر دلار در برابر صد ین ژاپن، 111 می باشد. جالب آنکه در تمامی دوران هایی که ین تضعیف شده است، تورم ژاپن از آمریکا کمتر بوده است. حالا نرخ واقعی ین در برابر دلار چقدر است؟

وی تاکید کرد: پیچیدگی بازار ارز، حتی در حوزه یورو و ژاپن، بیشتر از آن است که بتوان در یک فرمول و چند خط نتیجه گیری کرد که نرخ دلار به ریال چقدر باید تعیین شود. بخصوص که در ایران تحلیل قیمت واقعی ارز با استفاده از تورم محبوب است. مثال نقض همین ین ژاپن است که در حالی که تورم ینی در حداقل دو دهه گذشته کمتر از تورم دلاری بود، ین در 5 سال گذشته در برابر دلار تضعیف می شد و حتی با وجود تضعیف ین، هنوز تورم ژاپن کمتر از آمریکاست. این اتفاقات دلیل دارد اما نشانگر آن است که مدل های ساده سازی شده و صرفا متکی به گذشته، نمی توانند قابل اتکا باشند.

راهداری یاد آور شد: شرایط فعلی بازار ایران بیش از هر زمانی نگاه به آینده دارد و آینده نا مشخص  اقتصاد ایران و عملکرد سیاستمداران ما و دشمنان ما ممکن است که با گذشته هیچ شباهتی ندارد. بنابراین سطوح قیمت ارز نیز ممکن است که با گذشته هیچ شباهتی نداشته باشد.