سازمان تعاون روستایی کشور:

صادرات اخیر سیب درختی به ما ربطی ندارد

کدخبر: 296071
اقتصادنیوز: اتحادیه سراسری تعاونی های باغداران کشور سیب ذخیره شده را در اردیبهشت از تعاونی روستایی تحویل گرفته و در حال صادرات آن است.

به گزارش  اقتصادنیوز  سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور با علام این خبر تاکید کرد:یکی از اقدامات و خدمات دولت به جامعه تنظیم بازار و کنترل قیمت اجناس و کالاهای مورد نیاز مردم است.این امر در حوزه مواد غـذایی شـکل جـدی تری به خود می گیرد که اجرای طرحی موسوم به طرح تنظیم بازار میوه شب عیـد نیز از آن جمله است. در این طرح دولت هرسـاله جهت کنـترل قیمت میوه در ایـام نوروز و جلوگیری از افزایش بی رویه و غیر قابـل تحمل قیمت سـیب و پرتقـال که تمامی خانوارها مجبور به تهیه میوه شب عیـد هستند، اجرا می شود. این طرح شامـل خریـد میوه در زمان تولیـد، ذخیره سازی و توزیع آن در ایام نوروز است.در این طرح دولت هرسـاله جهت کنـترل قیمت میوه در ایـام نوروز و جلوگیری از افزایش بی رویه و غیر قابـل تحمل قیمت سـیب و پرتقـال که تمامی خانوارها مجبور به تهیه میوه شب عیـد هستند، اجرا می شود. این طرح شامـل خریـد میوه در زمان تولیـد، ذخیره سازی و توزیع آن در ایام نوروز است.این اقـدام بـا توجه به اهمیت آن زیر نظر کمیته ای موسوم به کمیته ملی راهبردی طرح تنظیم بازار کشور صورت می پذیرد. این کمیته متشـکل از دستگاههای متولی و مرتبط عضو کارگروه تنظیم بازار کشور است. 

این سازمان در ادامه اطلاعیه خود تاکید کرد: درسال جاری با ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی به سازمان تعاون روسـتایی به شماره ۰۲۰/۱۸۴۱۸مورخ ۹۷/۹/۲۰و تشکیل کمیته ملی راهبردی، آغاز و حدود ۲۴۰۰۰تن سیب درختی و ۴۰هزار تن پرتقال مورد نیاز اسـتان‌ها تهیه و تحویل آن‌ها شـد. همچنین حسب مصوبه کمیته مـذکور حـدود ۶۰۰۰تن سـیب درختی نیز بعنوان ذخیره احتیـاطی خریداری و ذخیره سازی شد.رصد مستمر بازار میوه و بررسـی قیمتها ضـرورت ورود دولت و توزیع میوه از هفته پایانی اسفند ۹۷را اقتضا کرد که بلافاصله توزیع سـیب و پرتقال ذخیره شده در کشور از سطح شهرها تا عمق روستاها با قیمت های کنترل شده و یکسان زیر نظر کمیته راهبردی اسـتانها آغاز شد و تا اواخر فروردین ۹۸استمرار یافت. سیب درختی مازاد طرح مـذکور حسب تصـمیمات بند یک سایر دسـتورات جلسه کارگروه تنظیم بازار کشور مورخ ۹۸/۱/۲۰در اختیار سازمـان میادین میوه و تره بار تهران قرار گرفت تا با قیمت های مصوب آن سازمان در سـطح شـهر تهران توزیع شد که بـدلیل رونـد کنـد توزیع و اسـتعداد فساد پذیری محصول، کارگروه تنظیم بازار در بند ۴تصمیمات جلسه مورخ ۹۸/۲/۱۶خود فروش باقیمانده محصول را از طریق مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی مصوب ، و به این سازمان تکلیف کرد که فورا اقدام قانونی انجام، و اتحادیه سراسری تعاونیهای باغداران کشور بعنوان برنده مزایده ، ۱۷۱۰تن محصول ذخیره شده در سـردخانه سـرخدشت شهرسـتان دماوند را در مورخ ۹۸۳/۸ از سازمان تعاون روستایی خریداری و تملک کرده است. حسب اطلاع اخذ شده، اتحادیه مذکور بخش عمده از محصول خریداری شـده را راسا و یا نیابتا صادر کرده و در حال حاضر مشغول فروش حدود ۵۰۰تن باقیمانده محصول خود از طریق صـادرات و ارسـال پس سورت آن به کارخانجـات کنسانتره است که به لحاظ حقوقی ارتباطی با این سازمان ندارد.

تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما