سهم بخش تعاون از شاغلان معادن چقدر است؟

کدخبر: 339443
اقتصادنیوز :تعداد شاغلان معادن درسال۹۷، ۹۹۷۳۴ نفر بوده که سهم بخش تعاون از این تعداد۴.۱ درصد می باشد. تعداد شاغلان این معادن در سال ۹۷، حدود۱.۴ درصد نسبت به سال ۹۶، افزایش داشته است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در یک بررسی به طرح آمارگیری از معادل در حال بهره برداری کشور درسال97 پرداخت. 

بر اساس نتایج حاصل از اجرای طرح آمارگیری از معادل در حال بهره برداری کشور در سال 97، تعداد4916 معدن در حال بهره برداری وجود داشته است که سهم بخش تعاون از این تعداد6.2درصد می باشد. همچنین تعداد معادن در حال بهره برداری کشور در سال 97، نزدیک به منفی8.2 درصد نسبت به سال 96کاهش داشته است.

به علاوه تعداد شاغلان درسال97، 99734 نفر بوده که سهم بخش تعاون از این تعداد4.1 درصد می باشد. تعداد شاغلان این معادن در سال 97، حدود1.4 درصد نسبت به سال 96، افزایش داشته است.

 ارزش جبران خدمات در سال 97، 41147 میلیارد ریال بوده است که به نسبت سال 96، 29857 میلیارد ریال حدود37.8 درصد رشد داشته است.

 ازرش افزوده در سال 97، 307988 میلیارد ریال بوده است که نسبت به 195115 میلیارد ریال در سال 96، 57.8 درصد رشد داشته است.

 مقایسه نسبت جبران خدمات به ارزش پرداختی ها نشان می دهد که درسال 97، این سهم 19.5 درصد بوده که به نسبت 23.1 درصد در سال 96 یا 3.6 درصد کاهش مواجه بوده است.

بررسی ها نشان می دهد که ارزش کل تولیدات در سال 97 حدود394525 میلیارد ریال بوده که سهم بخش تعاون1.3 درصد می باشد. ارزش کل تولیدات در معادل در حال بهره برداری درسال 97 حدود 57.5 درصد نسبت به سال 96 افزایش داشته است.

ارزش سرمایه گذاری در این معادن در سال 97حدود194476 میلیاردریال بوده است که 2.4 درصد آن به بخش تعاون مربوط می باشد. ارزش سرمایه گذاری در معادل در حال بهره برداری در سال 97 نسبت به سا 96 حدود 10.2درصد کاهش داشته است.

 همچنین میزان ارزش افزوده ایجاد شده توسط این معادن در سال 97 ، در حدود 307988 میلیارد ریال می باشد که 1.4 درصد آن سهم بخش تعاون می باشد. در سال97 میزان ارزش افزوده نسبت به سال قبل حدود57.8 درصد رشد داشته است.

ارزش صادرات مستقیم مربوط به معادن در حال بهره برداری در سال 97 در حدود 41340میلیارد ریال بوده است که سهم بخش تعاون از این مقدار0.03 درصد می باشد. همچنین ارزش صادرات مستقیم در سال 97 حدود 44.2 درصد نسبت به سال 96 کاهش داشته است.

 درسال 97 حدود 41147 میلیاردریال به منظور جبران خدمات؛ به مزد و حقوق بگیران این بخش پرداخت شده که سهم بخش  تعاون2.4 درصد می باشد. جبران خدمات در سال 97، رشد 37.8 درصدی را نسبت به سال 96 نشان می دهد.

اخبار کارگران , بحران بیکاری و اشتغال ,

 

از دست ندهید
بلیط هواپیما