فیلم| پراید 90 میلیونی در بازار

اقتصادنیوز : دراین فیلم قیمت پراید 131 طی ده سال گذشته در بازار آمده است .