کدخبر: ۳۴۸۳۸۹ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

از آتش سوزی ساختمان پلاسکو تا سینا اطهر

ساختمان پلاسکو نماد مدرن شدن شهر تهران یا مدرنیته در حوزۀ ساختمان سازی ایران بود کسانی که در دهه چهل و پنجاه از شهرستانها به تهران می آمدند حتماً عکسی به یادگار ازساختمان پلاسکو به همراه می بردند.

 کیوسک عکاسی جلوی ساختمان پلاسکو محل تجمع افرادی بود که در نوبت عکس گرفتن و به همراه خود عکس را به شهرستان بردن بود، تهران را در فرهنگ شهرسازی نمیتوان شهر به معنای علمی شهرسازی مدرن گفت، کافی است نگاهی به ستون محل وقوع ملک در اسناد ثبتی املاک شهر تهران بیندازیم، پلاک فلان فرعی از بهمان اصلی از اراضی ده ونک – پلاک فلان فرعی از بهمان اصلی از اراضی ده یوسف آباد، بر همین قیاس میتوان تا شصت، هفتاد روستای داخل ابر روستا شهر تهران را برشمرد که بر پیشانی شناسنامه املاک خود نام فلان روستا را دارد.

اراج – جمال آباد، جماران – سعدآباد - فرمانیه – اوین درکه و دهها اسم دیگر تهران در گسترش هیولا وار خود اراضی اطراف این روستاها را به صورت شهر آنهم نه با قاعده و قانون، بلکه بیقاعده بلعیده در حالیکه بافت روستا با همان کوچه باغهای قدیمی حفظ شده است با یکی از هم ولایتیها در منطقه نیاوران دنبال آدرس دیگر همولایتی بالاشهرنشین خود با نرم افزار – ویز - میگشتیم، هم ولایتی خوش ذوقم گفت این بخش از منطقه نیاوران چیزی اضافه تر از روستای خودمان اسماعیل آباد زرند ندارد با همان کوچه باغها – تنها تفاوت این است که از پس دارودرخت و چینه های بعضاً خشت و گلی ساختمانی چند طبقه سربرآورده است این حقیقت تلخ درگسترش تهران که قبل از انقلاب برای جمعیتی حدود 4 میلیون تعریف شده بود امروزه با گسترش در نواحی شرقی و غربی و شمالی به سه چهار برابر جمعیت 4 میلیونی تبدیل شده است اما بناهای عمومی، خدماتی، آموزشی و ورزشی که عمدتاً در بافت قدیمی شهر قرار دارند عمری کمتر از 50 سال ندارند، هیچ یک از شهردارانی که تاکنون اداره شهر تهران را برعهده دارند طرحی برای نوسازی بافت فرسوده و جلوگیری از گسترش عرضی شهر نداشتند و اماکن فرسوده عمدتاً در این نواحی قرار دارند حفاظت و حراست از بافت فرسوده و ساختمانهای واقع در آن که کارکرد و کاربرد عمومی دارند با کیست؟ ماده 55 قانون شهرداری در شرح وظایف شهرداریها دارای چندین بند و تبصره میباشند.

بند 14 این ماده مقرر میدارد:اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاهها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از ناودانها و دودکشهای ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمتهای مندرج در ماده فوق شهرداری – پس از کسب نظر مأمور فنی خود – به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ - مهلت دار متناسبی - صادر مینماید و – اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود با مراقبت مأمورین خود اقدام به - رفع خطر یا مزاحمت - خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. 

وقتی پلاسکو که نماد مدرنیسم شهرسازی تهران بود در لهیب آتش فرو ریخت و دهها آتشنشان که تا پای جان در راه انجام وظیفه جان باختند و زمانیکه شهردار وقت تهران که امروز ریاست مجلس را بر عهده دارد با لباس مخصوص سیاوش وار از درون کوره مذاب آتش سربرآورد و از هرم بالای آتش سخن گفت امثال نگارنده امید آن داشتیم که جنب و جوشی در شهرداری حداقل پیرامون اجرای همین ماده قانونی صورت گیرد تا کمتر شاهد نامه پراکنی بیحاصل به جای اعمال قانون باشیم، عکسهای باقیمانده از کلینیک سینا اطهر که چندین پزشک و متخصص اتاق عمل و بیهوشی گوشه و کنار افتاده و مظلومانه جان داده بودند بدون اینکه در آتش سوخته باشند این پرسش را مطرح میکند آیا راه فراری در نظر گرفته نشده بود؟ ساختمانی که به گفته مسئولین شهرداری چندین نوبت اخطار گرفته بود اگر اخطار ناشی از وظیفه شهرداری پس از خود بوده است از کجای ماده این اختیار به شهرداریها داده شده که تنها به صدور اخطارهای مکرر بسنده کنند، صراحت ماده این است .

اگر دستور شهرداری در زمان معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد– اگر همین بخش از بند 14 ماده 55 قانون شهرداری در خصوص ساختمان پلاسکو و کلینیک سینا اطهر اعمال و اجرا میشد هم اکنون ساختمان پلاسکو نماد شهرسازی مدرن تهران و نیز کلینیک سینا اطهر تهران نماد رونق بهداشت و درمان شهر تهران نه اینکه پابرجا بودند.

منبع: روزنامه شرق

 

 

:o::o:از آتش سوزی پلاسکو تا کلینیک سینا
#نعمت_احمدی، حقوقدان

:o:از آتش سوزی ساختمان پلاسکو تا سینا اطهر
ساختمان پلاسکو نماد مدرن شدن شهر تهران یا مدرنیته در حوزۀ ساختمان سازی ایران بود کسانی که در دهه چهل و پنجاه از شهرستانها به تهران میآمدند حتماً عکسی به یادگار ازساختمان پلاسکو به همراه میبردند کیوسک عکاسی جلوی ساختمان پلاسکو محل تجمع افرادی بود که در نوبت عکس گرفتن و به همراه خود عکس را به شهرستان بردن بود، تهران را در فرهنگ شهرسازی نمیتوان شهر به معنای علمی شهرسازی مدرن گفت، کافی است نگاهی به ستون محل وقوع ملک در اسناد ثبتی املاک شهر تهران بیندازیم، پلاک فلان فرعی از بهمان اصلی از اراضی ده ونک – پلاک فلان فرعی از بهمان اصلی از اراضی ده یوسف آباد، بر همین قیاس میتوان تا شصت، هفتاد روستای داخل ابر روستا شهر تهران را برشمرد که بر پیشانی شناسنامه املاک خود نام فلان روستا را دارد.

:o:اراج – جمال آباد، جماران – سعدآباد - فرمانیه – اوین درکه و دهها اسم دیگر تهران در گسترش هیولا وار خود اراضی اطراف این روستاها را به صورت شهر آنهم نه با قاعده و قانون، بلکه بیقاعده بلعیده در حالیکه بافت روستا با همان کوچه باغهای قدیمی حفظ شده است با یکی از هم ولایتیها در منطقه نیاوران دنبال آدرس دیگر همولایتی بالاشهرنشین خود با نرم افزار – ویز - میگشتیم، هم ولایتی خوش ذوقم گفت این بخش از منطقه نیاوران چیزی اضافه تر از روستای خودمان اسماعیل آباد زرند ندارد با همان کوچه باغها – تنها تفاوت این است که از پس دارودرخت و چینه های بعضاً خشت و گلی ساختمانی چند طبقه سربرآورده است این حقیقت تلخ درگسترش تهران که قبل از انقلاب برای جمعیتی حدود 4 میلیون تعریف شده بود امروزه با گسترش در نواحی شرقی و غربی و شمالی به سه چهار برابر جمعیت 4 میلیونی تبدیل شده است اما بناهای عمومی، خدماتی، آموزشی و ورزشی که عمدتاً در بافت قدیمی شهر قرار دارند عمری کمتر از 50 سال ندارند، هیچ یک از شهردارانی که تاکنون اداره شهر تهران را برعهده دارند طرحی برای نوسازی بافت فرسوده و جلوگیری از گسترش عرضی شهر نداشتند و اماکن فرسوده عمدتاً در این نواحی قرار دارند حفاظت و حراست از بافت فرسوده و ساختمانهای واقع در آن که کارکرد و کاربرد عمومی دارند با کیست؟ ماده 55 قانون شهرداری در شرح وظایف شهرداریها دارای چندین بند و تبصره میباشند.

:o:بند 14 این ماده مقرر میدارد:اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاهها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از ناودانها و دودکشهای ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمتهای مندرج در ماده فوق شهرداری – پس از کسب نظر مأمور فنی خود – به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ - مهلت دار متناسبی - صادر مینماید و – اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود با مراقبت مأمورین خود اقدام به - رفع خطر یا مزاحمت - خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.

:o:وقتی پلاسکو که نماد مدرنیسم شهرسازی تهران بود در لهیب آتش فرو ریخت و دهها آتشنشان که تا پای جان در راه انجام وظیفه جان باختند و زمانیکه شهردار وقت تهران که امروز ریاست مجلس را بر عهده دارد با لباس مخصوص سیاوش وار از درون کوره مذاب آتش سربرآورد و از هرم بالای آتش سخن گفت امثال نگارنده امید آن داشتیم که جنب و جوشی در شهرداری حداقل پیرامون اجرای همین ماده قانونی صورت گیرد تا کمتر شاهد نامه پراکنی بیحاصل به جای اعمال قانون باشیم، عکسهای باقیمانده از کلینیک سینا اطهر که چندین پزشک و متخصص اتاق عمل و بیهوشی گوشه و کنار افتاده و مظلومانه جان داده بودند بدون اینکه در آتش سوخته باشند این پرسش را مطرح میکند آیا راه فراری در نظر گرفته نشده بود؟ ساختمانی که به گفته مسئولین شهرداری چندین نوبت اخطار گرفته بود اگر اخطار ناشی از وظیفه شهرداری پس از خود بوده است از کجای ماده این اختیار به شهرداریها داده شده که تنها به صدور اخطارهای مکرر بسنده کنند، صراحت ماده این است .

:o:اگر دستور شهرداری در زمان معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد– اگر همین بخش از بند 14 ماده 55 قانون شهرداری در خصوص ساختمان پلاسکو و کلینیک سینا اطهر اعمال و اجرا میشد هم اکنون ساختمان پلاسکو نماد شهرسازی مدرن تهران و نیز کلینیک سینا اطهر تهران نماد رونق بهداشت و درمان شهر تهران نه اینکه پابرجا بودند.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند