فاکتور فروش معتبر برای سازمان امور مالیاتی چه ویژگی هایی دارد؟

کدخبر: ۱۶۰۷۹۸
حتما برای شما هم پیش آمده که هنگام مراجعه برای پرداخت مالیات برخی از فاکتورهای صادر شده از سوی شما از سوی سازمان امور مالیاتی معتبر شناخته نشده و از این نظر به دردسر افتاده باشید.
فاکتور فروش معتبر برای سازمان امور مالیاتی چه ویژگی هایی دارد؟

 مشخصات چاپ فاکتور رسمی (مالیاتی ، صورتحساب فروش کالا و خدمات ) به شرح ذیل می باشد :

◾️ تعداد نسخ آن به انتخاب اشخاص بوده که می تواند ۲ برگی و یا ۳ برگی باشد و همچنین در مورد سایز کاغذ عموما انتخاب اشخاص حقیقی و حقوقی سایز A4 بوده ولی انتخاب سایز A5 نیز ایرادی نخواهد داشت .

◾️ مهم ترین شاخصه چاپ فاکتور رسمی (مالیاتی ، صورتحساب فروش کالا و خدمات ) ، نوع چاپ شماره سریال آن می‌باشد که می بایست به روش چاپ افست یا ملخی برنگ قرمز و کمی برجسته انجام پذیرد ، که به راحتی قابل تشخیص برای رسیدگی کننده باشد و کاملا با چاپ دیجیتال و شماره زنی دستی متمایز است .

◾️ از آنجایی که واحدهای تجاری صورتحساب فروش کالا و خدمات و یا ارائه خدمات دریافتی از دیگر واحدهای تجاری را در حسابهای هزینه و یا دارایی ثبت می‌نمایند جهت تعیین قابل پذیرش بودن وجوه پرداختی به عنوان هزینه، پیشنهاد می‌گردد ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز ماده ۱۴۸ مطالعه گردد .

 

تیتر یک
کارگزاری مفید