کدخبر: ۲۰۸۴۱۴ لینک کوتاه

چه کسی برای اولین بار قیمت گذاری کرد؟

اقتصاد نیوز : اولین کسی که به قیمت‌گذاری پرداخت و بخشنامه صادر کرد حمورابی (ششمین امپراتور بابل بزرگ) بود.

به گزارش اقتصادنیوز، براساس کتابی با عنوان چهار هزار سال سابقه قیمت‌گذاری که سابقه قیمت‌گذاری را از زمان بابل قدیم مرور کرده است، اولین کسی که به قیمت‌گذاری پرداخت و بخشنامه صادر کرد حمورابی (ششمین امپراتور بابل بزرگ) بود. 

او در یک بخشنامه بسیار مفصل در 200 ماده انواع و اقسام کالاها و خدمات مانند اشربه و اطعمه را قیمت‌گذاری کرد و تنبیه‌های مختلفی برای نقض‌کنندگان آن بخشنامه در نظر گرفت که از بریدن دست تا اعدام و غرق کردن در رودخانه را شامل می‌شد. 

نتیجه روشن کتاب این است که چهار هزار سال قیمت‌گذاری دولتی صورت گرفته اما همواره شکست ‌خورده است. با این همه اراده‌ای برای دست برداشتن از تجربه مجدد روش‌های شکست‌خورده در قیمت‌گذاری و تنبیه و تعزیر در اقتصاد بعضی از کشورها وجود ندارد.