وزارت خارجه «خروج کارمندان برخی سفارتخانه‌ها در ایران» را تکذیب کرد

اقتصادنیوز؛ بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه گفت: خبر خروج کارمندان برخی سفارتخانه ها از ایران، ساخته و پرداخته شایعه‌سازان است و صحت ندارد.