اقتصاد نیوز: در این ویدئو خسارت هایی که گردباد در اوهایو آمریکا از خود برجای می گذارد را می بینید.