اقتصادنیوز؛ شبکه جاسوسی ۱۷ نفره CIA توسط وزارت اطلاعات منهدم شد. بر اساس اعلام مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات 17 جاسوس تربیت‌یافتۀ سازمان اطلاعاتی آمریکا (سیا) ۲۸ خرداد انجام شده است. این افراد، در مراکز حساس، حیاتی و بخش خصوصی مرتبط با این مراکز شاغل بوده‌اند که به عنوان پیمانکار یا مشاور در حال فعالیت می‌کردند./ ایسنا