مصاحبه تلویزیونی که رهبری زمان ازدواجشان را اعلام کرد (فیلم)

فیلم بالا مصاحبه تلویزیونی از رهبر انقلاب را نشان می‌دهد که ایشان به اعلام زمان ازدواجشان می‌پردازند.